OCP 177 : 15 februari 2006

1) Stakingsaanzegging – ACV/OD – PZ 5341 Zone Zuid
2) Ontwerp KB – tot wijziging van het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (Selectiecommissie voor de Korpschef)
3) Ontwerp MB tot uitvoering van artikel 3, §2, van het KB van 31 oktober 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten van de eerste aanstelling in bepaalde betrekkingen van de lokale politie (ZPZ 11)
4) Herevaluatie statuut : luik 8 – tucht


1. Stakingsaanzegging – ACV/OD – PZ5341 – Zone Zuid
De korpschef van de politiezone is aanwezig en voldoende gemandateerd. De reden, het niet-betalen van de overuren voorafgaand aan de hervorming maakt deel uit van een weigering van de 2 gemeentes van de zone: St. Gillis en Vorst.
Deze achterstallen zijn schulden van de gemeente en niet van de PZ. Het Gewest eist dat de gemeente dit onmiddellijk betaald aan de rechthebbenden.
Het college van Vorst heeft gisterenavond beslist om te betalen. (voorzien voor het einde van de maand) Elke betrokken persoon werd gecontacteerd. Het college van St. Gilis komt vandaag om 11u samen en de beslissing zou dezelfde moeten zijn maar men kent de einddatum nog niet. Er wordt ons een fax opgestuurd op het einde van het college. De stakingsaanzegging zal opgeschort worden van zodra we deze fax ontvangen hebben.

2. OKB betreffende wijziging van het KB van 30 maart 2001
Samenstelling selectiecommissie korpschef ; het gaat hier enkel om de correctie van spellingsfouten.

3. OMB betreffende uitvoering van het art 3§2 van het KB van 31 maart 2001
Tengevolge van de eisen van de Raad van State. De reacties op dit punt werden reeds geuit tijdens de vorige onderhandelingen. De vraag stelt zich betreffende de geschiktheid van de korpschef om te onderhandelen en de opleidingen die hieraan verbonden zijn.
Opmerkingen betreffende de toepassingsdata (29/12/2000 25/1/2006)
Deze data hebben enkel betrekking op de primobenoemingen want heden is het “en régime” doorslaggevend
Indien er een nieuw beroep komt zullen de data geschrapt worden doordat er nog procedures aan de gang zijn. Wat gaat men “en régime” voorzien? Dat zal het onderwerp worden van een ander besluit.

4. Herziening van het statuut – Luik 8
– Tucht
Bijkomend punt VSOA
De overheid (DPI en anderen…) heeft de laatste hand gelegd aan een vragenlijst, die vandaag verspreid wordt, over stress en de oorzaken ervan bij de geïntegreerde politie. Tengevolge van onze brief, doorgestuurd naar de Minister van Binnenlandse Zaken (waarvan alle partijen een kopie hebben ontvangen), die de vorm en de niet-naleving van de maatregelen die hernomen werden in de wet over het welzijn toont. De overheid probeert zich nader te verklaren door de kern van het probleem te omzeilen. Het VSOA toont aan dat de federale politie zich in de plaatst stelt van IDPB/CPBW, wat onaanvaardbaar is en tegen de wet. De Overheid doet vervolgens alsof we niets begrepen hebben van de stappen die ze genomen hebben betreffende dit dossier. Het VSOA beschouwd deze opmerking als een provocatie van de overheid en meldt met vastberadenheid dat hij alle nodige stappen zal ondernemen ten opzichte van de bevoegde overheid teneinde de WET te respecteren. Wordt vervolgd!!!!!

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..