OCP 178 : 22 februari 2006

1) Evaluatie statuut: Luik 8: Basisopleidingen.
2) Gerechtelijke functionele opleidingen: luiken 1, 2 en 3: extracten
3) Functionele opleiding: art. XII. XI. 21, §2, eerste lid, RPPol: extract
4) Functionele opleiding: art XII. IV. 7, RPPol: extract.
5) artikel 12 OKB tot wijzinging van het KB 28 februari 2002 betreffende de terbeschikkingstelling van opleiders van de federale politie in de erkende politiescholen en betreffende de nadere regels voor de toekenning van een financiele tussenkomst voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen door de erkende politiescholen en tot wijziging van het KB van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen.


Dhr Koekelberg opent de vergadering.

1. Evaluatie statuut luik 8 – Basisopleidingen

2. Gerechtelijke functionele opleidingen : luiken 1, 2 en 3 extracten
Uitgesteld.

3. Functionele opleidingen: art XII.XI.21 § 2 eerste lid RPPol
Uitgesteld.

4. Functionele opleiding art XII.IV.7 RPPol extract
Uitgesteld.

5. Art 12 van het OKB tot wijziging van het KB van 28/02/02
Uitgesteld

6. Allerlei

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..