OCP 189 : 12 juli 2006

1. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk front CIC Leuven
2. OKB diensten beleidsondersteuning
3. Extracten : opleiding wegverkeer
4. Generiek profiel voor Dirco en Dirjud


Dhr Koekelberg opent de vergadering.
1. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk front CIC Leuven
Dit punt stond verleden OCP reeds op de dagorde. Toen werd afgesproken om vandaag de resultaten mee te delen van een vergadering tussen de federale politie en de architect en de eigenaars.
Er dient nog een oplossing gevonden te worden voor het stof; DPP volgt deze zaak van nabij. Indien de nieuwe coating geen oplossing gaat bieden, gaat men in een volgende stap over tot het aanleggen van een buizensysteem hetgeen in een ander deel van het gebouw reeds gewerkt heeft. De vloer zal eerst geëgaliseerd worden alvorens er een nieuwe laag coating aangebracht zal worden. De werkzaamheden worden voorzien voor september.
We vragen of het personeel op dit moment gevaar loopt of niet? Er is voor het personeel geen gezondheidsrisico enkel een hinder.
We vragen dat de situatie permanent opgevolgd zou worden en dat nieuwe ontwikkelingen dadelijk met de vakbonden besproken zouden worden. Ten laatste op 20 september dient voor ons de situatie opgelost zijn. Er is dan een BOC waar wij de eindconclusie willen krijgen.
Onder deze voorwaarden trekken de vakbonden de aanzegging in.

2. OKB diensten beleidsondersteuning
Dit OKB is een gevolg van de reorganisatie van de federale politie. Wij vragen minimale profielen voor deze functies.
We willen geen fractionering van deze premie.
De overheid is bereid de fractionering te laten vallen indien we akkoord gaan met de tekst.
We gaan akkoord.

3. Extracten : opleiding wegverkeer
We vragen ons af waarom er veranderingen zijn in het bestaande lesprogramma.
De voorwaarde om te beschikken over een rijbewijs A kan voor ons niet en sluit reeds verschillende mensen uit. De overheid is niet meer bereid om basisopleidingen rijden te geven. Deze cursussen worden afgestoten naar de privé.
Wij kunnen hier al niet mee akkoord gaan. Voor ons is dit de dood van de WPR. Er gaan geen kandidaten meer zijn.
We vertrekken van het idee dat een motorrijder van de geïntegreerde politie dezelfde opleiding zou krijgen.
We geven een zestal punten mee met de overheid. Discussie wordt volgende week verder gezet.

4. Generiek profiel voor Dirco en Dirjud.
Voor ons geen probleem.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..