OCP 193 : 20 september 2006

1. Functiebeschrijving en profielen CG + DG’s (vervolg)
2. OKB Selectiecommissie voor de mandaten van directeurs bij de federale politie
3. Gevolg van de gevangenbewaarderstaking
4. OKB Basisopleidingen
5. OKB uitvoering wet 02/06/06
6. Varia: Calogstatuut nota ACV


Dhr Koekelberg opent de vergadering.
We komen weer terug op de inhouding van de telefoonvergoedingen voor de mensen van DSU. De overheid beloofde dit te regelen. Nu heeft SSGPI een brief geschreven waar ze toch het geld terugvorderen. DGP heeft gisteren een onderhoud gehad met SSGPI. Het dossier wordt geregeld zoals afgesproken.

1. Functiebeschrijving en profielen CG + DG’s (vervolg)
Aanpassingen werden doorgevoerd. We blijven op ons standpunt van verleden week.
We merken op dat we een fundamenteel document missen en dat is de OT van de Federale politie. We zullen inzake het dossier hervorming geen akkoord meer geven zolang we niet beschikken over een definitieve OT inzake deze hervorming.
De overheid zal dit in november leveren.

2. OKB Selectiecommissie voor de mandaten van directeurs bij de federale politie
Het doel van deze tekst is een coherentie te hebben met het evaluatiesysteem.
Voor ons geen probleem.

3. Gevolg van de gevangenbewaarderstaking
Dit punt is op de dagorde gekomen naar aanleiding van de spontane staking van Dendermonde. Een jaar geleden hebben we dit al besproken.
Hier werden regels afgesproken die nu weeral met de voeten getreden wordt. Slechts twee uur van tevoren werd de politie op de hoogte gebracht. Dit heeft serieuze sociale implicaties voor het personeel. We accepteren dit niet meer.
Er werd afgesproken dat stakingen 48 uur van tevoren afgesproken zouden worden. Dit gebeurt niet.
De vertegenwoordigster van Justitie vermeldt dat het akkoord slechts één maal geschonden is en dat is nu in Dendermonde. Voor alle andere stakingen werd de termijn geëerbiedigd.
We vragen welke maatregelen de Minister heeft genomen inzake het niet respecteren van de termijnen Dendermonde. Justitie heeft niets ondernomen daar het gaat om een protocol en er geen sancties voorzien zijn.
We vragen ons af wat er gebeurt met het vorderingsrecht dat de Minister heeft. Waarom is dit niet gebruikt?
ACV: neemt akte
NSPV: wil dat voor degene die het protocol niet respecteren de minister dadelijk tussenkomt en vorderingen doet
VSOA: zelfde standpunt. We melden ook dat indien er weer een spontane staking is, we zelf een aanzegging indienen.
ACOD: begrijpt het standpunt van de cipiers.Verwijzen naar het statuut van ’74.

4. OKB Basisopleidingen
De overheid geeft een overzicht van het ontwerp. De wijzigingen ten opzicht van het oorspronkelijke ontwerp zijn in het vet aangegeven.
De overheid stelt het punt uit tot volgende week voor een vergaande bespreking.

5. OKB uitvoering wet 02/06/06
Alle vakbonden geven hun akkoord.

6. Varia: Calogstatuut nota ACV
De nota handelt over drie punten. Eerste punt zijn volgens het ACV enkel verschillen in de teksten van het MB en het KB. In het MB gaat het over een vertaalfout. De overheid heeft dit reeds aangepast. In het KB behoudt de overheid haar tekst. Hier wil het ACV enkele artikelen terug onderhandelen.
We halen het punt aan dat bij de eerste examen voor op niveau stelling en soc prom slechts 25% van de kandidaten geslaagd is. Volgens Selor is het examen te zwaar. DGP gaat samen met Selor dit bespreken.
Het tweede punt gaat over een uitbreiding van de lijst met begunstigden voor de gratis medische zorgen.
Het derde punt gaat over de nota van het Comité B waar het ACV ook enkele punten voor het Calog van toepassing wil laten maken.
De overheid wil wel meegaan in de naamsverandering voor de competentiepremie in premie ter ontwikkeling van de competenties.
Voor de rest verwijst de overheid naar het protocol Calog.

7. Allerlei
We stellen de vraag indien een agent hondengeleider kan zijn en ook de vergoeding kan genieten. Volgens de overheid kan dit maar zal besproken worden in het voorstel MB inzake de hondengeleiders.
SPC Antwerpen heeft nog altijd problemen met de effectieven. DGP gaat in oktober personeel sturen ter versterking naar SPC Antwerpen. Ook de CIC’s zullen dan versterkt worden.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..