OCP 196 : 18 oktober 2006

1. Astrid – uitrusting WPR
2. OMB basisopleidingen
3. Varia


Dhr Duchatelet doet vooreerst twee mededelingen. De eerste is een fout die geslopen is in de tekst van het HOC verleden week inzake de vervangende verlofdagen die in het weekend vallen. De datum van 01 januari dient vervangen te worden door 21 juli.
Ten tweede meldt DGP dat de nota inzake de nieuwe verlofregeling verspreid werd.
Dhr Koekelberg gaat vervolgens over tot de dagorde.

1. Astrid – uitrusting WPR
Dhr Koekelberg herhaalt de zaken die tijdens het vorige OCP gezegd zijn. De onderhandelingen gaan tussen de vakbonden en de overheid en niet met de NV Astrid. Deze zijn enkel aanwezig als technici. De mensen van NV Astrid geven een slidevoorstelling inzake het contract en de dekkingen nu en na plaatsing van bijkomende masten.
Het contract dateert reeds van 1996. De NV Astrid is nu bezig de laatste masten te plaatsen van dit contract.
Men kan geen dekking hebben waar er geen masten staan. Voor elke mast moet men vechten om een bouwvergunning te kunnen krijgen.
Op dit moment is er meer dekking dan dat het oorspronkelijk contract voorziet.
De laatste tachtig masten de dienen te komen om meer dekking te geven, zullen ten laatste over 2 jaar geplaatst zijn.
Voor een actuele goede dekking te krijgen op de autowegen, dienen er twintig masten bij te komen maar die zijn niet voorzien.
We wensen dat dit het signaal is dat de overheid de regering gaat geven.
We vragen de overheid een overzicht te geven van de plaatsen waar er nog een slechte verbinding is en ook waar de gemeenten masten weigeren toe te laten.
Wij hekelen ook het punt dat er wordt gesproken over procenten indien het over de dekking gaat. Wij willen enkel maar een volledige dekking en geen procenten. Elke politieman in België moet voor ons overal en altijd verbinding hebben. Met minder zijn we niet tevreden.
Kan men voor de wegpolitie niet werken met repaeters op de parkings? Dit is volgens DST geen oplossing.
Voor ons is het vrij duidelijk. Men heeft destijds Astrid aangekondigd als het ultieme reddingsmiddel. Alle problemen zouden opgelost zijn. Niets is minder waar. Indien het gaat om budgettaire redenen, dient de overheid haar verantwoordelijkheid te nemen en meer budgetten vrij maken.
De lijsten van de gemeenten die geen bouwvergunning wensen af te leveren kunnen we gebruiken door dit punt op het desbetreffende BOC te zetten.

2. OMB basisopleidingen
We verwelkomen twee directeurs van twee politiescholen nl die van Luik en deze van Limburg.
We overlopen de teksten. Deze zijn een doortrekking van het KB.
We merken op dat de voorziene minimumuren voor ons het strikte minimum is en dat deze uren zelfs naar boven dienen te gaan.
We vrezen dat de uren die nu voorzien zijn , minder zijn dan wat vroeger was. De overheid weerlegt dit.
We denken dat er aan het taalgegeven veel te weinig aandacht gegeven wordt.
We geven onze opmerkingen inzake de tekst qua vorm.
Wij wensen een duidelijke vertolking van “begeleidingsgesprek”. De overheid zal dit uitwerken.
Ook inhoudelijk hebben we nog enkele opmerkingen. We vragen dat niet enkel bij de vorming officieren het welzijn op het werk voorzien wordt maar ook voor de andere kaders maar vanuit hun eigen oogpunt.
We vragen indien dit programma in alle scholen uniform gegeven zal worden? De overheid verklaart dat dit op gelijkaardige manier gegeven zal worden.
Ook vragen wij wie hier de controle over gaat krijgen dat het programma gevolg gaat worden. De overheid gaat hier nog mee terugkomen.
We hebben nog een algemene opmerking dat de opleiding te kort is.
Ook vragen wij hetzelfde eindexamen op het-zelfde tijdstip voor alle scholen.
De overheid gaat hierop terugkomen maar ziet dit niet echt zitten.
We kunnen akkoord gaan met opmerkingen. ACV en NSPV idem.
ACOD is voor zonder opmerkingen.

3. Varia
We vragen de overheid wat er nu staat in het protocol inzake de stakingsaanzegging CIC? De overheid heeft de tekst overgemaakt maar we hebben niets gekregen. DGP laat de tekst van het protocol kopiëren. Blijkbaar klopt deze tekst niet met wat er hier op het OCP gezegd werd. De overheid geeft een overzicht van het protocol. Een eenmalige afwijking in november-december (15 nachten maximum) en dan vanaf 2007 de beschikkingen voorzien in de wet.
In februari eindigt de termijn van de terbeschikkingstelling van de militairen in de zones op budget van de federale overheid. Nu vragen wij indien er al zones zijn die hun wensen kenbaar gemaakt hebben. Vanaf februari dienen de zones deze zelf te financieren. De overheid heeft hier een oplossing uitgewerkt naar de toekomst toe. 1/3 blijft ten laste van defensie tot zolang de militair zijn pensioensleeftijd niet heeft bereikt.
2/3 is ten laste van de zone waar zij voor de helft uit het boetefonds kunnen putten.
Wij wensen hier een overzicht te krijgen van de actuele situatie.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..