OCP 197 : 25 oktober 2006

1. Ontwerp van omzendbrief betreffende de gecertificeerde opleidingen Calog
2. Extracten hondengeleideropleiding
3. OMB erkenning honden
4. NSPV – VSOA : bezoldiging buitenlandse missies


Dhr Duchatelt opent de vergadering. Dhr Koekelberg is verontschuldigd.
Inzake het geweld tegen politiefunctionarissen hebben de federale en lokale politieoverheden dit probleem aangebracht op een vergadering met de Procureurs-generaal. Ze hebben onze syndicale verzuchtingen duidelijk naar voren gebracht. Er zal hieromtrent een omzendbrief verschijnen.
De jaarlijkse rekrutering zal met 100 personen opgetrokken worden naar 1150 per jaar.
Het effectief van de federale politie zal opgetrokken worden en dan specifiek voor SPC, crime unit en de tweede schijf van het interventiekorps.

1. Ontwerp van omzendbrief betreffende de gecertificeerde opleidingen Calog
Het ACOD wil deze omzendbrief wel bespreken maar niet onderhandelen. Ze beschikken niet over de bijlagen en kunnen dus niet onderhandelen.
Deze omzendbrief reflecteert de onderhandelingen die we gevoerd hebben inzake het Calog in Diegem.
De opleiding heeft te maken met de uitgeoefende bediening. Wat dan met de mensen die reeds lange tijd zijn afgedeeld. Over welke bediening gaat de vormig dan? We halen het voorbeeld aan van een permanent afgevaardigde. We vragen indien het niet mogelijk is dat vormingen die door deze mensen gevolgd worden in het kader van de syndicale activiteiten als gecertificeerde opleiding beschouwd kunnen worden.
De overheid stelt dat indien het gaat om een structurele afdeling (of een permanent afgevaardigde) de opleiding dient te gaan over het domein waar hij/zij werkzaam is. Het dient wel een overheid te zijn die deze vorming erkent. Het gaat niet om intern gegeven vormingen.
Ook de reeds gevolgde opleidingen dienen voor ons mee te tellen.
Dit laatste stelt voor de overheid een probleem.
Indien de overheid niet op onze vraag kan ingaan, stelt dit voor ons grote problemen.
We houden ons antwoord in beraad.

2. Extracten hondengeleideropleiding
We hebben geen problemen met de inhoud van de fiches.

3. OMB erkenning honden
We stellen ons vragen bij de aanwerving van deze honden door de lokale. Wat dan met de gespecialiseerde steun van de federale politie. We vinden dat de zones kosten maken die niet gemaakt hoeven te worden? De federale kan deze dient leveren. Ook vrezen we dat de zones gaan samenwerken tegen een vergoeding zodat de federale politie buiten spel gezet wordt.
We gaan akkoord met het OMB.

4. NSPV – VSOA : bezoldiging buitenlandse missies
Voor ons gaat het erom de mensen die op 9 oktober vertrokken zijn op de internationale missie UNIFIL. We vragen dat deze mensen de forfaitaire vergoeding zouden krijgen.
We weten dat het ofwel deze vergoeding is ofwel de toelagen laten vallen. Onze berekening leert ons dat de vergoeding veel gunstiger is.
Volgens de berekeningen van de overheid is dit niet het geval. Zij stellen dat het systeem van de reële kosten (overuren, weekend-uren,…) veel gunstiger is. Ook is de Inspecteur van Financiën tegen deze vergoeding.
We gaan deze cijfers van de overheid grondig bekijken. De overheid zal die van ons nakijken.

5. Allerlei
We vragen aan de overheid om de afspraken op papier te zetten inzake de militairen die ter beschikking staan van de zones. Sommige zones dienen voor 31 oktober te laten weten wat ze gaan doen maar er is nog niets gepubliceerd. Vanwege de militaire overheid kom er ook geen informatie. De overheid zal een bericht opstellen.

Gisteren werd er ons op een BOC een probleem gemeld inzake het bewaren van wapens. Er zou een omzendbrief bestaan die nu op het niveau van de Vaste Commissie zijn. Voor een grotere zones impliceert dit een 1000 tal handelingen met een wapen per dag in een onbeveiligde ruimte. Voor Antwerpen zou dit zelfs gaan over 10000 handelingen. We vragen indien deze al definitief is of niet? Deze omzendbrief is nog niet definitief

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..