OCP 204 : 17 januari 2007

1. Aanbod gecertificeerde opleidingen Calog
2. Perequatie pensioenen (vervolg vergadering van 20/12)
3. Statuut Calog : inwerkingtreding : stand van zaken
4. Erkenning / telling vakorganisaties : stand van zaken


Dhr Koekelberg opent de vergadering.
1. Aanbod gecertificeerde opleidingen Calog
Er worden verduidelijkingen gevraagd inzake het organiseren van deze vormingen. Ook wordt er gevraagd dat men enkel voor zijn niveau vorming kan volgen.
Er wordt gevreesd dat er in de scholen niet genoeg capaciteit zal zijn om deze vormingen te volgen.
De overheid garandeert de inplaatsstelling van deze vorming binnen de voorziene termijnen.
Het examen op het einde van de opleiding is voor ons nog een hekel punt. Andere groepen binnen de geïntegreerde politie dienen geen examen af te leggen.
De keuze van de school en de module wordt in overleg gedaan door de dienstchefs en de betrokkenen.
Wij vragen ons af wat de erkenning gaat zijn van deze vormingen bij de andere openbare diensten. Vormingen gevolgd bij het OFO zullen overal erkend worden daar de vormingen gevolgd in de politiescholen niet erkend worden. De overheid geeft toe dat dit een probleem kan zijn maar wil hier nu niet over spreken. Dit is een probleem dat apart besproken dient te worden.
We vragen een evaluatieperiode daar dit nieuw is.
De overheid stelt voor dit punt volgend OCP terug op de dagorde te brengen zodat ze de opmerkingen van de vakbonden kan bespreken.

2. Perequatie pensioenen (vervolg vergadering van 20/12)
Gisteren was er een contact met het Ministerie van de Pensioenen. Het dossier is hangende en de overheid telt voor de partijen terug uit te nodigen volgende week op het OCP samen met de mensen van begroting. We wachten het dossier af alvorens te reageren. Volgens de overheid zou er een opening zijn.

3. Statuut Calog : inwerkingtreding : stand van zaken
De ontwerp van wet kan in principe gestemd worden in februari door Kamer en Senaat.
Het KB is bijna zo ver dat het na verschijning van de wet onmiddellijk ter ondertekening aan de Koning voorgelegd kan worden.
De bijlage 13 van de Dino zal aangepast worden om het aantal begunstigden van de medische verzorging uit te breiden.

4. Erkenning / telling vakorganisaties : stand van zaken
De eerste telling na de hervorming is aangevat maar nooit afgesloten. Deze telling wordt zonder voorwerp.
De volgende periode van zes jaar zal nu aanvatten op 01 januari 2007.
SYPOL en NSPV hebben een telling gevraagd. ACMP heeft deze niet gevraagd en heeft geen plaats meer aan de onderhandelingstafel.
Indien ze toch geteld willen worden dienen ze dit voor einde januari nog te laten weten. Ze blijven dan representatief tot de resultaten van de telling gekend zijn.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..