OCP 209 : 14 maart 2007

1. Stakingsaanzegging VSOA zone Charleroi
2. Stakingsaanzegging VSOA zone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede)
3. Toestand bepaalde INP bij SPC
4. Nota ATO

Dhr Duchatelt opent de vergadering. Dhr Vantichelt zal over enkele minuten de vergadering vervoegen.
De wet inzake het Calog verschijnt vandaag in het Staatsblad.
Het OKB is vanmorgen naar het kabinet vertrokken. Tegen eind volgende week zullen deze teksten er zijn.

1. Stakingsaanzegging VSOA zone Charleroi
De korpschef is aanwezig. We hebben deze aanzegging ingediend naar aanleiding van de bezoeken van de Eerste Minister en de Minister van Binnenlandse Zaken aan de zone waar er bijkomend personeel beloofd werd. Voor ons is dit niet toereikend. De budgetten dienen omhoog getrokken te worden.
Ook de werkomgeving is dikwijls niet om aan te zien. Dit heeft voor ons zeker effect op de persoonlijke veiligheid van het personeel.
We willen het dubbel van deze mensen krijgen. ACOD en ACV steunen onze aanzegging.
We vragen dat de overheid zich op korte termijn engageert om het personeelstekort op te vullen. De overheid heeft verleden jaar maatregelen genomen waar deficitaire zoen rechtstreeks kunnen aanwerven en waar zelfs de Minister de be-voegdheid heeft nieuwe mensen voor een deficitaire zone aan te wijzen.
Ook is het onaanvaardbaar dat er reeds drie jaren mensen in een container te laten weten.
Vele personeelsleden zijn aan het einde van hun krachten, feit dat door de arbeidsgeneesheer erkend wordt.
Het NSPV sluit zich hierbij aan.
Er is een KB verschenen waar de minimale norm van Charleroi omhoog getrokken wordt. Volgens deze norm is er nu een tekort van iets meer dan 180 personeelsleden.
De overheid van Charleroi is bezig met bijkomende budgetten vrij te maken om de salaris kosten van de bijkomende personeelsleden te kunnen dekken. Ook wordt er een budget vrijgemaakt voor 40 gedetacheerde.
Er komen dit jaar genoeg Franstalige collega’s uit de scholen om het deficit op te vullen. Het is nu aan de verheid dit mogelijk te maken.
De federale overheid verwijst naar haar vergadering van verleden maand in Charleroi en haar engagementen die daar genomen zijn. Ook zijn er verschillende diensten van de federale politie die op Charleroi georiënteerd zijn (Piket, Wegpolitie, Spoorwegpolitie). Deze diensten zijn gratis.
We vragen concrete maatregelen hetgeen de overheid ons hier blijkbaar niet gaat geven.
We behouden onze aanzegging. De andere vakbonden steunen dit. We gaan ook aan de Commissaris Generaal vragen dit dossier op te volgen.

2. Stakingsaanzegging VSOA zone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede)
De vertegenwoordiger van de zone is gemandateerd.
Deze aanzegging werd door ons ingediend en handelt over de verplichtte aankoop met kledijpunten van de vareuse door de leden van het middenkader in de zone. Dit is tegen de gemaakte afspraken in het OCP. De aankoop van de va-reuse is facultatief voor het basis en middenkader. Indien de overheid dit oplegt, dient ze zelf voor de aankoop in te staan en niet het personeelslid. Wij willen dat deze maatregel van de zone VLAS ingetrokken wordt.
De andere vakbonden sluiten zich bij ons aan.
De lokale overheid vraagt het advies van de federale overheid. Deze geeft haar advies en dit ligt in de lijn van wat de vakbonden gesteld hebben.
De lokale overheid vindt het vreemd dat dit punt hier behandeld wordt daar voor hen blijkbaar er nog geen definitieve stellingname was. Wij hebben een mail van de korpschef waar er wel een duidelijke stellingname van de lokale overheid is.
De korpschef deelt mee dat nu er een aanzegging gedaan werd voor dit punt, hij op zijn standpunt blijft. Voor ons is dit de simpele ontkenning van het syndicale feit. Indien de overheid hier mee verder gaat, gaan we naar de rechtbank.
Na overleg met de federale overheid is de lokale overheid bereid zich aan het MB te conformeren.
We trekken onze aanzegging in.

3. Toestand bepaalde INP bij SPC
Dit gaat over sommige personeelsleden met de graad van INP van de voormalige spoorwegpolitie. Volgens de overheid kan ze hier niet op in-gaan om deze mensen over te laten gaan bij mobiliteit tot het middenkader daar deze mensen niet de twee opleidingen gevolgd hebben. Ze hebben enkel OGP gevolgd en niet de opleiding INP. De overheid kan hier niet op terugkomen.

4. Nota ATO
We hebben een definitieve tekst gekregen, maar dit is niet de reflectie van wat er afgesproken werd. De opmerkingen zullen doorgemaild worden en zal volgende week terug besproken worden.

5. Allerlei
Er is een misrekening geweest voor de mensen die een logement hebben. Deze mensen hebben teveel gekregen. Het gaat niet om een groot bedrag (0,66€). De overheid wil dit regulariseren in het vakantiegeld. We vragen ons af indien dit wel de moeite is om dit te doen. SSGPI wil dit door-voeren.

Delegatie VSOA: Schonkeren, Ysebaert, Rijnkens, Gilles.
Techniekers: Harmegnies, Hiernaux, Meert, Garbar, Overdulve, Lecoutere.
Verslaggeving :
Mark RIJNKENS
Nationaal Secretaris

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..