OCP 212 : 09 mei 2007

1. Stakingsaanzegging Gemeenschappelijk vakbondsfront : herevaluatie statuut
2. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk vakbondsfront : WPR Brabant


Dhr Vantichelt opent de vergadering.
1. Stakingsaanzegging Gemeenschappelijk vakbondsfront : herevaluatie statuut
Deze aanzegging vindt zijn oorsprong in het niet naleven van de akkoorden gemaakt in het protocol revaluatie van het statuut. Er zijn verschillende maatregelen ten bate van de personeelsleden die nog niet uitgevoerd zijn terwijl er andere maatregelen voor zekere benoemingen wel zijn doorgevoerd. Ook het contrast buitenspel zetten van de vakbonden door de werken met wetsvoorstellen ligt ons dwars.
We vragen uitleg aan de overheid en vragen wanneer de andere maatregelen genomen zullen worden? 42 van de akkoorden genomen in de laatste drie jaren werden nog niet uitgevoerd.
Voorname punten zijn de nabijheidstoelage voor de agenten, de boni santé, de onderhandelingen inzake het syndicaal statuut.
We vragen de regering concreet wat ze nog van plan zijn om uit te voeren.
We vragen een oplijsting van alle protocollen die nog uitgevoerd dienen te worden en vragen hier de stand van zaken. Het personeel heeft het gevoel dat ze opnieuw bedrogen worden. Indien we geen concrete afspraken krijgen van de overheid zullen er acties komen.
De overheid verklaart dat alles wat afgesproken werd in de pipeline zit en behoort tot de lopende zaken.
We stellen vast dat er tegengestelde berichten zijn. Er zouden dossiers geblokkeerd zitten bij begroting (o.a. Boni santé). Ook worden er zaken bijgeschreven in zekere akkoorden wat nooit afgesproken is zoals in de boni santé. We voelen dat er hier tegenwind is. We vragen dat er enkel uitgevoerd wordt wat er afgesproken is. Ook vragen we waar de bijkomende maatregel van de boni santé van af komt en op vraag van wie? We gaan hier niet mee akkoord.
Indien dit zomaar kan vragen wij ons af indien wij nog wel gebonden zijn tot het naleven van onze afspraken.
Na een onderbreking stelt de overheid voor om de bewuste 42 punten op te lijsten en te kijken waar deze zitten. Volgende week woensdag zullen we hierover discussiëren.
Ook zal de overheid ernstig overwegen om de bijkomende voorwaarde inzake de boni santé te schrappen en volgende week met een definitief standpunt.
We behouden onze aanzegging maar beloven geen acties te ondernemen tot volgende week woensdag. De andere vakbonden nemen eenzelfde standpunt in.

2. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk vakbondsfront : WPR Brabant
De aanzegging werd in gemeenschappelijk front ingediend en handelt over problemen van infrastructuur en van kledij.
De problemen qua infrastructuur gaan over drie posten nl Reyers, Anderlecht en Oudergem.
De problematiek van de kledij geldt nvoor de volledige wegpolitie.
De vertegenwoordiger van de overheid geeft een overzicht van de problemen van de infrastructuur en de oplossingen. Hier wordt aan gewerkt en oplossingen zijn in de maak.
Het punt inzake de kledij levert een hevige discussie op. De markt werd opengesteld en er zijn drie leveranciers die ingeschreven hebben. Eén hiervan is weggevallen nadat hij de wettelijke beschikkingen niet had gevolgd. Jammer genoeg is dit de leverancier die de beste kwaliteit kan leveren. We stellen ons vragen inzake de kwaliteit van de andere twee. Na testen blijken deze niet te voldoen.
De overheid meldt dat deze testen nog bezig zijn en indien ze niet voldoen begint de procedure volledig opnieuw.
Dit is onaanvaardbaar daar we dan weer voor twee jaar vertrokken zijn. We zullen onze leden adviseren om zonder tenue niet meer buiten te rijden.
We vragen dat dit punt uit de aanzegging gehaald zou worden om dit dan opnieuw te kunnen onderhandelen. De overheid is hiermee akkoord.
Na overleg met de vakbonden schorten we de aanzegging op daar volgende week we meer uitleg kunnen krijgen inzake de tenue.
We zullen de uit te voeren werken nauwlettend in de gaten houden.

3. Allerlei
Deficitaire zones. Welke zijn er nog deficitair of zijn er geen meer. We hebben contact gehad met de diensten van de mobiliteit en hier hebben ze gesteld dat er geen meer zijn.
De directeur van de mobiliteit stelt dat er wel degelijk nog deficitaire zones zijn op het KB van 2001. Dit kan van week tot week of van maand tot maand veranderen.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..