OCP 218 : 24 oktober 2007

1 Stakingsaanzegging NSPV : CIC Limburg

Dhr Vanbranteghem opent de vergadering.

ACOD ziet graag de dagorde gewijzigd. Ze menen dat het punt van het Overlegcomité inzake de weging Calog niveau A onderhandelbare materie is en geen overlegmaterie. Ze zien dan ook graag dit punt als punt twee ingeschreven zien op de dagorde van het OCP.
Wij sluiten ons hierbij aan alsook het NSPV.
De overheid stelt dat ze dit onderzocht hebben en voor hen is dit overlegmaterie. Indien dit zo is, zullen we dadelijk een stakingsaanzegging indienen voor dit punt.
De overheid wil eerst punt 1 van de dagorde behandelen en dan standpunt innemen over het voorgaande.

1. Stakingsaanzegging NSPV : CIC Limburg
Het NSPV geeft een overzicht. De aanzegging gaat over de omstandigheden waarin het personeel CIC dient te werken. Vooral de klimaatregeling zorgt voor problemen. Dit werd reeds meermaals ter vergeefs besproken op het BOC.
De preventieadviseur is op de hoogte van de problemen.
De federale overheid is verleden week ter plaatse geweest. Er is inderdaad een probleem inzake de luchtkwaliteit binnen de lokalen.
Er is in het verleden een fout gemaakt inzake het onderhoud. Morgen komt de firma een onderhoud doen samen met de mensen van de federale politie. De gebreken zullen hersteld worden en er zullen duidelijke afspraken gemaakt worden met de firma wie wat doet.
Het NSPV vraagt zich af hoe het komt dat na een jaar van klachten het nu plots wel kan. Er zijn hier grote nalatigheden gebeurd en het NSPV vraagt dat de verantwoordelijken hiervoor geïnterpelleerd zouden worden.
Wij vragen de preventieverslagen van alle CIC’s in gans België. We gaan deze krijgen.
We vragen dat de procedures inzake welzijn gevolgd zouden worden.
Het NSPV vraagt een exacte timing.
Wat met de mensen betreft die door deze omstandigheden ziek zijn geworden, vragen wij dat de ziektedagen terug gegeven zouden worden. Voor de overheid is dit in principe geen probleem.
We vragen of er op dit moment een potentieel gevaar is voor de mensen die daar nu werken. De preventiedienst zal hier zo snel mogelijk op antwoorden.
Het NSPV behoudt haar aanzegging en zal dag na dag evalueren.

De Minister blijft op zijn standpunt van augustus dat hij niet meer onderhandeld behalve stakingsaanzeggingen. De Overheid beslist de dagorde niet te veranderen en ze blijven op het standpunt dat de weging Calog niveau A overlegbare materie is en geen onderhandelbare materie. Wat hier de bedoeling is , is het gevolg geven aan de vraag van de vakbonden om duiding te geven aan de 8 criteria die onderhandeld geweest zijn.
Voor ons is dit de mening van één jurist. Er zijn er andere die hier een andere mening over hebben. Het ACOD meldt dat zij hierover een stakingsaanzegging zal indienen.

2. Allerlei

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..