OCP 220 : 19 december 2007

1. Stakingsaanzegging VSOA : alle CIC’s van België

Dhr Vantighelt opent de vergadering.

1. Stakingsaanzegging VSOA CIC’s België
Alain geeft uitleg bij deze aanzegging. We hebben ons toegespitst op voornamelijk drie punten zijnde : te kort aan personeelsleden, problematiek inzake de arbeidstijd (bereikbaar en terugroepbar, nachturen ) en het welzijn.
We maken ook allusie over de vorderingen die reeds gedaan werden. Er zijn CIC’s waar ze iedereen gevorderd hebben. Dit is niet wettelijk en kan dus niet.
We vragen dat zo snel mogelijk een technische werkgroep kunnen laten samenkomen om alle problemen te bespreken. Er is een onderzoek aan de gang bij alle CIC’s inzake welzijn. We vragen deze verslagen zo snel mogelijk te krijgen.
Ook vragen we een stressenquête in de CIC’s.
Inzake de nachturen wordt het gevaarlijk. Er zijn er die tot meer dan 500 nachturen zijn gegaan terwijl de norm 400 is. Niet enkel het personeel is hier in gevaar maar ook de burger.
We vragen concrete engagementen van de overheid.
Volgens de overheid is het grootste probleem het tekort aan personeel. De regering had 826 personeelsleden vooropgesteld. Men heeft dan vastgesteld dat dit ontoereikend was. Er is een bijkomend engagement van de regering om 122 neutrale calltakers bij te nemen. Dit dient via Selor te gebeuren. De overheid heeft al een brief gestuurd aan Selor daar de aanwervingen te traag verlopen. Deze namiddag heeft er al een vergadering plaats tussen Binnenlandse Zaken en de politie om te kijken hoe men het personeelstekort kan opvangen.
We merken op dat er de voorbije jaren een serieus wervingstekort is ontstaan. Volgens de overheid zijn de effectieven sinds 2003 toegenomen.
We vernemen dat er een werkgroep bestaat inzake de CIC’s en dat die vandaag bijeen komt. We vragen indien de overheid bereid is hier de vakbonden bij te betrekken.
De problemen inzake het personeelstekort manifesteren zich ook bij andere diensten.
De andere vakbonden bevestigen de problemen en steunen onze eisen.
We geven enkele knelpunten CIC per CIC.
De preventieadviseur kan beamen dat de situatie zeer slecht is.
De verantwoordelijke van de CIC’s geeft een overzicht inzake het welzijn. Begin februari zullen er 100 stoelen geleverd worden die speciaal ontworpen zijn om er 24/24 uren gebruik van te maken.
Het globaal onderhoudscontract zal vanaf januari 2008 van start gaan. Er komen ook bijkomende werkstations. Voor hem blijft dan het personeelstekort.
Inzake het personeelstekort verwijst de overheid naar de vergadering van namiddag daar blijkbaar Selor geen oplossing kan bieden. We vragen ons dan af indien het dan voor 2008 weer de bedoeling is om boven de 480 nachturen te gaan. Wat indien iemand dit weigert te doen.
We stellen de overheid enkele vragen waar we een antwoord op willen: wat met de vorderingen, de aanwezigheid van de vakbonden in de werkgroep, rekrutering hoe en wanneer, oprichting van een preventiecomité adhoc, wanneer krijgen we een globaal verslag van de preventiedienst?
Na onderbreking komt de overheid met volgende antwoorden.
Inzake de vorderingen was het doel van de overheid om niet te provoceren..Ze verwijzen naar het MB inzake de minimale bezetting. Ze zullen dit naleven.
Ten tweede zal er een werkgroep opgericht worden samen met de vakbonden. In januari zal deze werkgroep starten.
Het derde en het vierde punt maakt deel uit van de vergadering van vanmiddag. Het luik preventiecomité adhoc is de overheid gunstig genegen. Het personeelstekort wordt vanmiddag bekeken. De vakbonden worden hiervan op de hoogte gehouden. Inzake punt vijf zal de interne preventiedienst de eerste resultaten bespreken.
We behouden onze aanzegging maar zullen niet in staking gaan tot de oprichting van de werkgroep.
Het NSPV gaat actie voeren daar er geen oplossing op korte termijn is inzake het personeelstekort. In deze optiek gaan alle nomen volgend jaar weer overschreden worden.
Het systeem bereikbaar en terugroepbaar dat in Gent toegepast wordt kan niet en zal gestopt worden.

2. Allerlei
We krijgen meer en meer klachten van collega’s die van de federale afgedeeld worden naar de lokale politie. Deze mensen krijgen geen kogelvrije vesten. We vragen dat deze mensen op dezelfde wijze uitgerust zouden worden als de mensen in de zone. We vragen hier tegen volgende vergadering een antwoord.
We hebben nog een probleem inzake de rangorde rode loper. We hebben deze vastgelegd maar nu is er een andere nota die deze rangorde wijzigt. Samen met het NSPV zullen we een nationale stakingsaanzegging indienen. Het ACV steunt dit ook.
We hebben vernomen dat de cipiers weer eens gaan staken op het einde van het jaar. We hebben hier reeds meerdere malen geprotesteerd en altijd beloofde men dat dit gedaan was. Jammer genoeg dienen we vast te stellen dat het nog altijd niet gedaan is. Het NSPV kondigt acties aan de gevangenissen. We steunen dit.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..