OCP 223 : 13 februari 2008

1. Eisenbundel gemeenschappelijk vakbondsfront

Varia

1. Gecertificeerde opleidingen : stand van zaken

Dhr Vanbranteghem opent de vergadering
Het ACOD vraagt indien de vertegenwoordigers van de overheid voldoende gemandateerd zijn om over deze punten te onderhandelen daar er geen politieke verantwoordelijke aanwezig is.
De overheid verklaart niet voldoende gemandateerd te zijn om tot in detail te onderhandelen maar voor hen is deze onderhandeling slechts een eerste kennismaking met de eisen van de vakbonden. ACOD vraagt dit te willen notuleren in het verslag.

1. Eisenbundel gemeenschappelijk vakbondsfront
De overheid vraagt de vakbonden om punt per punt van dit eisenbundel toe te lichten en meer details te hebben.
Volgens de vakbonden speelt men ons hier met ons voeten. De politiek is zeer goed op de hoogte van onze eisen en wat die inhouden. We vragen de overheid waar er ruimte is om te onderhandelen en waar niet. We dienen klaarheid te hebben in dit dossier.
De overheid vraagt een onderbreking.
Na deze onderbreking komt de overheid met enkele vragen inzake het eisenbundel. Deze verduidelijkingen zullen aan de Minister overgemaakt worden.
We vragen binnen de dertig dagen de afsluiting van dit dossier en hiermee gepaard gaande een protocol van akkoord of niet akkoord.
De overheid vraagt enkele verduidelijkingen:
*Inzake punt 1 vraagt de overheid hoeveel procent en voor wie. We vragen één procent per jaar vanaf 2001 voor iedereen (7%°).
*Inzake punt 2 is de stelling van de overheid dat er hier nog één KB ontbreekt. Ze verwijzen naar de wetswijziging die er geweest is. Oud gepensioneerden politiemensen zullen in het nieuwe concept met de korven wel geperequeerd worden.
Voor ons gaat dit punt dieper.
We vragen een inhaalbeweging (2001-2008) voor de mensen die voor de hervorming nog op pensioen zijn gegaan alvorens ze in de korven stappen want deze mensen zijn acht jaren kwijt.
*Inzake punt 3 stelt de overheid dat er hier reeds een protocol van niet akkoord bestaat dat voorziet in de uitbetaling van 2009 aan 65%. De overheid vraagt nu hoe we dit punt zien. We vragen simpelweg 92% voor alle politiemensen.
*Inzake punt 4 maaltijdvergoeding vraagt de overheid meer specificaties. We vragen voor iedereen per werkdag één maaltijdcheque ter vervanging van het huidige systeem.
*Inzake punt 5 over de bijkomende prestaties is alles duidelijk.
*Inzake punt 6 herwaardering wijkagent verwijst de overheid naar het pas verschenen KB. Dit is voor ons een vooruitgang maar niet genoeg voor ons. Voor ons is dit een gespecialiseerde functie met hieraan een functiepremie verbonden.
*Inzake punt 7 verhoging eindejaarspremie vraagt de overheid hoe groot deze premie dan moet zijn. We vragen simpelweg de dertiende maand.
*Inzake punt 8 willen wij dat de officieren op pensioen kunnen gaan op 58 jaar. De overgangsrechten dienen gevrijwaard te blijven.
*Inzake punt 9 (gratis medische verzorging Calog) is er geen onduidelijkheid
*Inzake punt 10 vraagt de overheid hoe ver dit terug dient te gaan. Het ACV geeft uitleg.
*Inzake punt 11 kan men de stand van zaken volgen op HrPol in real time. Er is nog altijd vooruitgang. Er blijft nog een stukje uit te voeren dat in zeven teksten vervat zit. Inzake de boni santé meldt de overheid dat hij terug overgemaakt werd naar de Minister van Openbaar ambt.
We vragen de overheid indien er budgettaire ruimte is om hierover te onderhandelen en indien de overheid bereid zal zijn om hierover te onderhandelen.

2. Varia
Gecertificeerde opleidingen : stand van zaken
De overheid geeft een overzicht.. Sinds 01/09/07 zijn er 5403 inschrijvingen. Elke school kent het aantal ingeschrevene bij hen; Indien de aangevraagde vorming niet in desbetreffende school wordt gegeven heeft het Calog lid twee keuzes : ofwel een andere school ofwel een andere cursus.
We herhalen dat er een discriminatie is in het aanbod aan NL en aan Fr kant.
De personeelsleden worden slechts een zestal weken van tevoren uitgenodigd naar de vorming. Indien de vorming voorzien wordt tijdens een de verlofperiode van het Caloglid zal dit als overmacht beschouwd worden.
KB wijkagenten
Er zijn agenten van politie die aan wijkwerking doet.
De agenten van politie hebben recht op de nabijheidstoelage onder dezelfde voorwaarden als de inspecteurs namelijk bij onthaal, interventie en wijkwerking.
Het is niet zo dat personeelsleden die niet tot de wijkdienst behoren toch aan wijkwerking kan doen. Voor ons is het de functie die telt. De mensen die dezelfde functies uitvoeren moeten hetzelfde behandeld worden.Ofwel is het een wijkagent en valt hij onder het KB ofwel is hij een agent van politie en heeft hij de nabijheidstoelage.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..