14.03.2008

OCP 225 : 14 maart 2008

Dagorde van het onderhandelingscomité 225 :

1. Eisenbundel gemeenschappelijk vakbondsfront (vervolg OCP 223 van 13/02/2008)

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle