09.04.2008

OCP 226 : 09 april 2008

Dagorde van het onderhandelingscomité 226 :

1. OMB Kledijpunten agenten van politie
2. OKB art. XII.VII. 18§2, derde lid RPPol – volgorde van aanstellingen (vervolg)
3. Stakingsaanzegging VSOA : CIK West-Vlaanderen (11 uur)
4. OKB Directiebrevet
5. OMB UBPol
6. OKB Uitbreiding mobiliteitsreserve
7. Functieprofielen directeurs DAH – DAC – CGO – CGL
8. OKB Diegem II (selectie)

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle