OCP 231 : 11 juni 2008

Dagorde van het onderhandelingscomité 231 :

1. Eisenbundel.
2. Stakingsaanzegging, luchthaven Oostende.

1. Stakingsaanzegging luchthaven Oostende: (verderzetting)
Vakbonden: De politiediensten zijn verantwoordelijk voor de beveiliging van het ganse territorium dus ook op het volledig gebied van de luchthaven. Er zal niet worden geduld dat de politiemensen met dienst worden gefouilleerd door burgerpersoneel (privéfirma’s) op de luchthavens. Indien zij worden gecontroleerd door burgerpersoneel zullen zij de luchthaven niet meer te betreden en geen grenscontroles meer uit te voeren.

Overheid, luchtvaartdiensten: Europese regelgeving: In de veiligheidszones van de luchthavens moet iedereen die er aanwezig is, worden gecontroleerd. Een Europees eenvormig verdrag wordt nagestreefd om de regelgeving op één lijn te krijgen.

Vakbonden: De reguliere politiediensten zijn in België bevoegd voor de beveiliging op het territorium. Zij zijn bevoegd voor de veiligheid. Het debat gaat hier principieel over, moet een Belgisch politieambtenaar worden gefouilleerd bij het betreden van de luchthaven, of niet.
Overheid: men wenst het betreden van de “non-flight” zones te beperken. De lijst van vrijgestelden is zeer beperkt.

Vakbonden: Onze houding is zeer concreet, Van een politieman tijdens dienst blijft men af, een politieman met dienst wordt niet gefouilleerd. De wet op het politieambt is duidelijk de, politie is de eerste en de enige instantie die bevoegd is voor de veiligheid op het Belgisch territorium. Een politieman met dienst wordt NIET gefouilleerd.
De overheid trekt zich terug

Resultaat: Personeel permanent werkzaam op de luchthaven wordt niet gefouilleerd. Personeel met dienst, deze moeten zich aanbieden bij de luchtvaartpolitie, worden begeleid door dezen en zijn vrijgesteld van elke fouillering. Dit alles zal vastgelegd worden in een protocol en worden overgemaakt. Opschorting van de stakingsaanzegging, in afwachting van de uiteindelijke teksten.

2. Eisenbundel:
De overheid betreedt de zaal na een korte onderbreking.
De overheid is vertegenwoordigd door: de vertegenwoordigers, pensioenen en Ambtenarenzaken.

Mededeling van de overheid:
De overheid meent dat de politiemensen al een zeer goed pecuniair statuut hebben
Ze willen de maatregelen koppelen aan maatregelen op operationeel vlak. (langer werken en meer operationele beschikbaarheid, de werklast spreiden – het uitbetalen van de vergoedingen op uurbasis – de statutaire en pecuniaire verschillen wegwerken – de frustraties van de verschillende personeelscategorieën neutraliseren – aanwezigheid van de calog’s op dezelfde hoogte brengen als het operationeel korps – Een functionele verloning voor alle personeelsleden wordt nagestreefd – de wijkwerking prioritair maken – het statuut zoveel mogelijk gelijkstellen met het federaal openbaar ambt – meer mogelijkheden aan de korpschefs geven wat betreft evaluatie en tucht – de overlegstructuren met de syndicaten onderhandelen.

Dit alles in een globaal protocol vervatten. Dit houdt in dat de budgettaire enveloppe afhangt van het resultaat van de onderhandelingen. Deze financiële maatregelen spreiden in de tijd namelijk de duur van de legislatuur. Prioriteit wordt gegeven aan maatregelen voor alle personeelsleden.

Akkoorden Diegem: uitvoering behalve Boni Santé: alternatief zelfde doelstelling.
De overheid wenst tijdskrediet onder de vorm van extra verlofdagen toestaan om de personeelsleden aan te sporen een verlenging hun loopbaan te stimuleren.

NIEUWE EISENPAKKET: ZIJN NIET BESPREEKBAAR
Voor de overheid zijn de veralgemening van de pensioenleeftijd op 58 en het in aanmerking nemen van deeltijdse prestaties tijdens een vroegere loopbaan niet bespreekbaar.

De overheid stelt dat alle andere eisen bespreekbaar zijn.

Deze verklaring van de overheid was voor de vakorganisaties een koude douche, het gaat hier niet om een evolutie, namelijk een verdere uitwerking van het statuut maar een revolutie, een “verkrachting” van ons statuut.
De verklaring van de overheid is onaanvaardbaar en onbespreekbaar.
Als reactie zijn onze vakbond en het NSPV opgestapt, hebben zij de onderhandelingstafel verlaten.
Het ACOD. Het ACOD en het CCOD zijn aan de onderhandelingstafel gebleven en hebben zo het gemeenschappelijk vakbondsfront opgeblazen.

Onze vakorganisatie zal met dit gegeven zijn strategie bepalen.

Volgende onderhandelingsdata gepland door de overheid.
· 19/06/08:
· 20/06/08:

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..