OCP 236 : 01 oktober 2008

Dagorde:
1. Stakingsaanzegging VSOA PZ 5444 Brugge
2. Stakingsaanzegging ACOD: Algemene staking koopkracht (06/10)
3. Stakingsaanzegging Sypol.be : eisenbundel – sectorale onderhandelingen
4. Varia:


Dhr Hellinckx opent de vergadering.

Volgende week is er ook een onderhandelingscomité voorzien inzake de akkoorden van Diegem. Op 15 oktober is er ook een OCP over alles inzake kledij en uitrustingsnormen.
Het NSPV vraagt de inschrijving van een punt inzake de gevangenisstakingen. Ze vragen overleg met justitie.
Wij laten de overheid weten dat er hieromtrent interprofessionele gesprekken opgestart zijn inzake een minimumbezetting. We vragen de overheid om dit ook eens na te trekken.
De vakbonden vragen indien het normaal is dat in Antwerpen de interventieploegen dag en nacht met fluoricerende kogelwerende vesten dienen te dragen. De overheid gaat zich informeren.

1. Stakingsaanzegging VSOA PZ 5444 Brugge
De aanzegging werd door ons ingediend. De korpschef is aanwezig en gemandateerd. De aanzegging handelt over de vrijstelling van nachtdienst van personeelsleden van + 53 jaar. In Brugge wordt dit stelselmatig geweigerd. We vragen ons af waarom dit in Brugge niet in alle soepelheid kan. We vrezen dat dit een principiële njet is van de overheid. Er zijn een tiental plaatsen die in aanmerking komen om vrijgesteld te worden doch deze plaatsen zijn zo wie zo niet gekoppeld aan nachtdiensten.
De zone wil een zekere reserve inbouwen inzake het aantal nachtdiensten. De politie wordt meer en meer gesolliciteerd en de zone wil hierop anticiperen. De lokale overheid denkt te voldoen aan de wetgeving.
We vragen de overheid wat ze gaan doen indien de eerste van de interventie gaat afkomen met de vraag om vrijgesteld te worden.
Voor het NSPV dient het statuut gerespecteerd te worden. Men kan iemand verplaatsen maar dan zonder quota.
Voor ons is er toch een ander probleem. We vinden dat men bij een interventiedienst of een wijkdienst ook vrijstelling van nachten moet kunnen bekomen.
Wat met iemand die om medische redenen vrijgesteld wordt van nachtdienst en lid is van de interventie. Kan deze blijven of dient deze persoon verplaatst te worden. De lokale overheid kijkt indien ze nog “recuperabel zijn”. Indien niet, dan zal deze persoon gevraagd worden een andere bediening te nemen.
We vragen duidelijk de mogelijkheid om iemand van de interventie die geen nachten wil doen te laten uitwijken naar een wijkdienst.
De lokale overheid geeft toe dat iemand in de wijkdienst inderdaad geen vrijstelling van nachten kan hebben. De overheid wil wel het quota van 10 laten vallen.

We behouden onze aanzegging.

2. Stakingsaanzegging ACOD: Algemene staking koopkracht (06/10)
Er is op 6 oktober een nationale stakingsaanzegging inzake de koopkracht. Deze aanzegging is om solidair te zijn met de andere sectoren.
Het ACOD behoudt haar aanzegging.
De vakbonden sluiten zich hierbij aan. Ook wij sluiten ons hierbij aan maar vinden het toch wel vreemd dat een vakbond die verklaard heeft dat het sectoraal akkoord bij de politie een substantiële verhoging van de koopkracht met zich meebrengt, nu om reden van de dalende koopkracht een aanzegging indient.

3. Stakingsaanzegging Sypol.be : eisenbundel – sectorale onderhandelingen
ACOD: neemt akte
NSPV: neemt akte
ACV : neemt akte
VSOA: we nemen hier akte van maar wij zullen over zekere punten in deze aanzegging ook een dossier op de onderhandelingstafel brengen.

4. Allerlei
Inzake de fluoricerende kogelwerende vesten heeft de overheid inlichtingen ingewonnen.
In de kledijcommissie is hierover gesproken en er is telefoon geweest van Antwerpen inzake dit fluoricerende kogelvrije vest.
Er is een BOC voorzien op 21 oktober. In afwachting is er geen verplichting om dit te dragen.
We gaan hier op 15 oktober over spreken op het OCP.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..