OCP 243 : 14 januari 2009

Dagorde van het onderhandelingscomité 243

· Stakingsaanzegging VSOA zone 5333 Lermes.
· Varia


1: Stakingsaanzegging VSOA zone 5333 Lermes:
Het VSOA Hekelt de disfuncties binnen het BOC van de desbetreffende zone.
Sinds 01/02/08 heeft de zone Lermes geen zonechef, geen zone secretaris en geen preventie adviseur meer. Hierdoor is er geen enkele communicatie tussen de lokale overheid en de vakbonden. Tijdens de BOC’s die gehouden werden binnen deze zone, werden door de overheid alleen maar punten van de overheid zelf op de dagorde gezet en besproken. Maar niets concreet werd er beslist. Door dit alles is het welzijn op het werk van de personeelsleden binnen deze zone niet gegarandeerd.
Het VSOA Hekelt nogmaals de afwezigheid van politieke beslissingsmandatarissen tijdens huidige onderhandelingen.
De plaatsvervangende zonechef belooft dat er op 02/02/09 een BOC zal worden gehouden en dat er een agenda zal worden opgemaakt.
Het VSOA hekelt dat de vakorganisaties niet zijn uitgenodigd bij de selectie van een nieuwe zonechef, zoals bij wet voorzien. De vakorganisaties stellen dat het aanspannen van beroepen tegen deze beslissing te allen tijde tot de mogelijkheden behoren. De vakbonden willen dit genotuleerd zien in het PV van de overheid.
De stakingsaanzegging blijft behouden.Varia:
Timing 2009
De overheid wenst de modaliteiten wat betreft opvolging en feedback van de onderhandelde materies beter op te volgen. Een werkingslijst wordt aan de vakorganisaties gevraagd.

De nieuwe minister van Binnenlandse zaken wenst het evaluatieverslag van de commissie 10 jaar politiehervorming af te wachten alvorens de werkzaamheden ten gronde aan te vatten. De Minister laat wel weten dat hij het dossier Politie zeer nauw zal opvolgen.

In afwachting wenst de overheid de volgende punten te behandelen:
· Het openstellen van directeursfuncties voor het calogpersoneel niveau A.
· De weging niveau A
· Het dossier rond de perequatie van de pensioenen.
· De overgang van OPS naar calog.
· De functionele wedde.
· De gecertificeerde opleidingen.

De vakorganisaties wensen de volgende punten te behandelen:
· Opvolging, interne audit zone Brasschaat.
· Syndicaal statuut, disciplinair statuut, teksten Diegem.
· De problematiek rond de rode en oranje loper.
· De problematiek rond de OT3 en de weging. Het VSOA stelt dat voor deze materie al juristen werden bevraagd.
· Het oprichten van een secretariaat binnen de federale politie: syndicale contacten.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..