OCP 258 : 23 september 2009

Dagorde van het onderhandelingscomité 258 :

1. Functioneel parcours: feedback (vervolg OCP 257).
2. Mobiliteit DAR GIS (vervolg OCP 257).
3. Kledij onthaalpersoneel Antwerpen.


Voorafgaand ACV – CSC: Akkoord comité “B”, eindejaarspremie zou worden opgetrokken met 7% voor het openbaar ambt, het ACV CSC vraagt de positie van de voorzitter van het onderhandelingscomité betreffende dit punt.

Voorafgaand VSOA : Stelt de overheid in vraag betreffende de brief die naar de organisaties werd verzonden betreffende de aanwezigheid van de vakbondsdelegaties. Het VSOA vraagt het opstellen van een RIO. Het VSOA overhandigt een brief en vat de minister betreffende deze problematiek. Overheid: Een vakbondsdelegatie van (4 + 2) zal worden aanvaard.

Functioneel parcours: feedback (vervolg OCP 257)
Vanaf 01 januari 2010 zal op 2 a 3 sites het parcours aanwezig zijn, alle kandidaten zullen dit parcours ondergaan, tegen de zomer 2010 zal het parcours in alle politiescholen aanwezig zijn. Tegen oktober zal het parcours als test aanwezig zijn in Jeruzet, de vakbonden zullen uitgenodigd worden tijdens de eerste test.

Mobiliteit DAR GIS (vervolg OCP 257).
Overheid: de arbeidsgeneeskundige dienst zal betrokken worden bij de functiebeschrijving, betreffende het GIS personeel. Het profiel zal niet worden ingevoerd zolang er geen overleg is gepleegd met de vakbonden. Het VSOA vraagt een duidelijk en eenvormig profiel. In het profiel staat er duidelijk ‘geen dienstplanning voor de personeelsleden’ dit is voor de vakbonden ontoelaatbaar, de overheid stemt hiermee in. Het CSC hekelt de toelatingscriteria die naar boven worden gehaald, de testen zouden zo voor vrouwelijke collega’s onoverkoombaar zijn. De overheid verhaalt dat er wel duidelijk nood aan vrouwelijk personeel is in de GIS. Het VSOA stelt dat er een algemeen functieprofiel bestaat voor alle politiemensen. Het VSOA stelt ook als voorwaarde dat het personeel dat nu in plaats is, behouden blijft. Het zijn alleen de nieuwe rekruten GIS die moeten voldoen aan het functieprofiel. De huidige personeelsleden zullen niet moeten postuleren voor hun huidige betrekking. De overheid zal een nieuw verslag vragen aan DSW betreffende deze problematiek. De overheid heeft via het statuut de gespecialiseerde ambten aangeduid. Overheid: DAR GIS is geen gespecialiseerde betrekking. Voor het VSOA is het duidelijk, als het ambt DAR GIS een gespecialiseerd ambt wordt (specifieke toelatingsproeven) moet daar een vergoeding tegenover staan.
De overheid zal het punt opnieuw agenderen. De TO2 ter wordt gebruikt om de profielen DAR GIS in te passen.

Kledij onthaalpersoneel Antwerpen.
Het NSPV verhaalt dat er in het statuut geen sprake is van uniformen of functiekledij voor het calog personeel. Voor het VSOA gaat het hier over calog onthaal personeel en dus niet over politiepersoneel. Voor het VSOA is de vermelding van het logo politie een hekel punt.
Overheid Antwerpen: De problematiek is breder, men wil een uniformiteit bereiken van het onthaal binnen de zone (vb. inrichting). Volgens de zonechef kwam de vraag van het onthaal calog personeel zelf. Het budget wordt voorzien (2000 euro per medewerker). Er werd tot op heden alleen gekozen voor een ontwerpster en het vervolg van dit dossier zal binnen het plaatselijk BOC worden besproken. De overheid zal instaan voor de bekostiging van deze kledij, betreffende het logo zal een oplossing worden uitgedokterd.
Overheid: Betreffende deze materie “Calog personeel” zal er een circulaire worden opgesteld. De kledijcommissie zal worden gevat. Er zal geen “uniform” ( zoals bedoeld in de wet) komen voor het calog personeel.
Het VSOA gaat niet akkoord met deze gang van zaken, de modaliteiten rond het uniform zijn wel degelijk wettelijk bepaald. De overheid wenst zich hiermee te ontrekken aan zijn wettelijke verplichtingen.

Varia:
· Loonmotor: feedback zal worden gegeven op 05 oktober 09 betreffende deze materie.
· Het statutariseringexamen zal nog eenmalig georganiseerd worden. Voorziene datum 15/12/09 het initiatief zal uitgaan van DSP die de zones zal aanschrijven en dit voor alle kaders. Dit examen zal ook worden gekoppeld aan het examen van de maand mei.(+/-130 mensen)
· Sociale promotie examens calog, op het einde van het jaar zullen de examens die het personeel op niveau moeten brengen plaatsvinden en begin volgend jaar zullen de effectieve examens sociale promoties plaatsvinden.
· Herbergen illegalen, dossier logementen voor de site Etterbeek wordt de maatregel betreffende het logeren van illegalen opgeschort voor het jaar 2009, maar voor 2010 zal de zaak opnieuw worden bekeken. Standpunt binnenlandse zaken is echter duidelijk, andere pistes om een oplossing te vinden voor deze problematiek moeten worden gevolgd.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..