OCP 271 : 26 mei 2010

Stakingsaanzegging NSPV – PZ Ukkel /W-B/Oudergem:
Probleem:
• Het respect van de statutaire regels betreffende de toekenning van het verlof.
• Het optellen van de prestaties. De problematiek van het inhalen van de min uren (wegens ziekte) tijdens de volgende referentieperiode.
• Problematiek ge- detacheerden, bij een overtal aan officieren binnen de zone?
Resultaat:
• De zone respecteert en zal het statuut respecteren betreffende de verlofregeling en de arbeidstijdregeling.
• De federale overheid stelt dat de detachering in overtal kan. De Korpschef schrijft zich in betreffende een evaluatie na 6 maand.

Ontwerp omzendbrief: tenue onthaal Calog personeel (vervolg OCP 270)
Resultaat: De vakbonden eisen unaniem de toepassing van de wet. Ze eisen een KB omtrent deze materie. Een omzendbrief is niet voldoende. De overheid gaat de circulaire niet publieren.

Kogelwerende vesten (vervolg OCP 265 en 269):
De norm HG1A-KR1 zal worden gehanteerd. De kredieten zijn gestemd door de regering om iedere aspirant te voorzien in een kogelvrije vest. Aandachtspunten waren de beschermingsfactor en het draagcomfort.
Volgens de vakbonden moeten er de volgende normen worden gehanteerd: HG1A-KR1 voor discrete dracht en HG2A-KR2 voor de geüniformiseerde dracht. Het VSOA vraagt een omzendbrief met draagprofiel en overgangsmaatregelen. De overheid gaat akkoord.

Basisuitrusting: organisatie van de normen:
Betreft een technisch dossier, de vakbonden zijn akkoord.

Stakingsaanzegging VSOA – Politie: SPN:
Problematiek :
• SPN Antwerpen: de verhuis van het personeel. Volgens het VSOA heeft de overheid een verantwoordelijkheid, de overheid moet vooruitziend zijn betreffende de huisvesting van het personeel.
• De beschikbaarheid van de boten.
• Toekenning het half uur tijdens de eetpauze .
• Veiligheid, helmen, drijfpak en droogpak.
Resultaat:
• De verhuis wordt uitgesteld tot wanneer de locaties in orde zijn. EEN vraag zal gericht worden naar de regie der gebouwen.
• De schepen zullen klaar worden gestoomd.
• Overheid zal dit half uur toekennen. Het VSOA vraagt dit toe te passen met retroactief toe te passen (uitbetalen). De overheid zal later beslissen. Ook de toekenning van de grote of kleine maaltijdvergoeding zal wettelijk worden toegepast. Een nota wat dat betreft zal worden verspreid.
• Alle veiligheidsstukken zullen worden geleverd of vervangen.
• Oostende : problematiek betreffende toestroom van illegalen, veiligheid van het politiepersoneel. De verwittiging van de Officier van Administratieve Politie bij een arrestatie van een illegaal.
VSOA : stakingsaanzegging blijft behouden.

Inrichten taalexamen Engels :
Een markt wordt opgestart (buiten Selor) en de bedoeling is om deze examens dit jaar nog in te richten.

Stakingsaanzegging gemeenschappelijke vakbondsfront – SPC Brussel (vervolg OCP270)
De stakingsaanzegging wordt behouden, bijkomend wordt er een Nationale stakingsaanzegging SPC ingediend.

Varia :
a) CIK Brussel – Beleur (vraag NSPV): de Commissaris generaal zal op een volgend OCP een toelichting geven.
b) Vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten – beheersbetrekkingen CGSU (vervolg werkgroep – uitvoering engagement OCP 259/2): een werkgroep zal worden opgestart.
Vragen VSOA:
a) Register geweld door derden? Elk gebruik van geweld moet in dit register ingeschreven worden, dit register moet in elk commissariaat aanwezig zijn.
b) Dossier centralisatie: stand van zaken, gepland in het centrum van Brussel in 01/12/2013. Men wacht op het fiat van de Ministerraad. In eerste instantie gaat het om 263 FTE.
c) Berichtgeving comité “P” – welke maatregelen zijn er genomen door de overheid?

Redactie
Peter Vanisterbeek
Nationaal Informatiedirecteur.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..