OCP 297 : 14 maart 2012

Dagorde:

– AMOK risicoanalyse – vervolg

– Normen “de lange buigzame wapenstok”

– OKB “LO buitenland”

– Stakingsaanzegging CGSU – VSOA

– Varia

Dhr De Mesmaeker opent de vergadering.

AMOK risicoanalyse – vervolg

Wat we gekregen hebben, is voor ons is geen risicoanalyse.

Wij vragen een nieuwe analyse die deftig zou opgesteld zou worden

Verder vragen wij inzake dat de vorming terug naar 16 uren gebracht zou worden, dat er voldoende en deftig materiaal voorzien is en als laatste de rechtsbescherming.

Wij vragen hier een aparte omzendbrief en geen annex aan de GPI 48.

Wij stellen dat wij hier de minimumuitrusting moeten vastleggen. Zone per zone kan dit niet voor ons. Dit moet opgelegd worden.

Volgens de overheid is het aan de tussenkomende collega om af te wegen indien hij genoeg uitgerust is om tussen te komen.

De overheid stelt dat het irrealistisch is om centraal dingen op te leggen

Voor hen is het bestaande wetgevend kader reeds voldoende.

Na een pauze stelt de overheid de wil te hebben vanaf april de opleidingen te hervatten. Ze zal eind maart de omzendbrief G¨PI 48 aan het OCP voorleggen.

Wij nemen akte maar kunnen niet akkoord gaan daar de risicoanalyse voor ons niet goed is en ook stellen we de vraag inzake de opleiding.

ACOD en ACV akkoord. NSPV wacht omzendbrief af.

Normen “de lange buigzame wapenstok”

Werd in de wapencommissie besproken.

We gaan akkoord maar vragen het schriftelijk advies van DSW.

OKB “LO buitenland”

Onderhandelingen lopen reeds sinds maart 2010.

We hebben geen opmerkingen.

Andere vakbonden hebben opmerkingen.

Na een pauze komt de overheid terug met enkele aanpassingen aan de tekst.

Wij kunnen hiermee leven.

Stakingsaanzegging CGSU – VSOA

Onze aanzegging gaat over twee zaken.

Volgens ons hebben heeft CGSU een apart kader nodig inzake de arbeidstijd. Dit is al toegepast als test. Hier bestaat een nota in. We gaan vragen dit volgend OCP te formaliseren.

Ten tweede werd er onlangs een vorming selectie georganiseerd (testweken) Er werd door de directie een aanpassing gedaan aan de uren van de opleiders. Het gaat hier om de aanrekening van een half uur tijdens de middag.

Ook is er discussie over de maaltijdvergoedingen. Voor ons hadden deze mensen recht op de grote maaltijdtoelage en niet de kleine.

De overheid stelt voor om dit geval per geval te bekijken.

De werkgroep binnen CGSU die vroeger bestond, wordt terug opgestart.

Wij schorten onze aanzegging op tot het volgende OCP waar we eventuele problemen nog kunnen behandelen.

Varia

Op het HOC hebben we een punt behandeld inzak hete persoonlijk dossier. We hebben toen gesteld dat dit onderhandelbare materie is en geen overleg.

Gisteren hebben we antwoord gekregen dat dit overlegmaterie is.

We vragen nu aan de voorzitter van het OCP om overleg te plegen met de voorzitter van het HOC daar dit volgens ons onderhandelbare materie blijft.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..