OCP 65 : 29 maart 2002

1) Stakingsaanzegging van de syndicale federatie van de Belgische politiediensten voor de zone Vesdre 2) Vorming beschreven in het artikel XII.VII.9 1° alinea van de Rppol. 3) Stakingsaanzegging VSOA en NSPV PVE Bertem


De Voorzitter opent de vergadering. De uitbetaling van de lonen zou geen probleem geven. Alles is op tijd overgemaakt zodat de lonen voor het weekend uitbetaald zijn. Inzake de inhouding van de lonen voor de staking van de personeelsleden van de DAR is er een fout gebeurd. Het Sociaal Secretariaat had de nota van DGP fout geïnterpreteerd. DGP heeft opdracht gegeven om dit recht te zetten. 1. Stakingsaanzegging van de syndicale federatie van de Belgische politiediensten zone Vesdre. Ingediend door een erkende, niet representatieve vakbond. We hebben contact gehad met onze vertegenwoordigers in de zone. Er zijn enkele kleine problemen, maar die zouden in de nabije toekomst opgelost zijn. We vragen de overheid om een goede samenwerking met de representatieve syndicaten om de problemen die er zijn op te kunnen lossen. Geen enkele vakbond kan zich achter de stakingsaanzegging scharen. 2. Stakingsaanzegging PVE Bertem door VSOA en NSPV. Het probleem van de radio’s is opgelost. Blijft echter het probleem van de onderbezetting. Er werd een zeer bekwaam lid van het Calog weggestuurd. Dit werk dient nu gedaan te worden door twee operationele wat weer een extra belasting met zich meebrengt. Het is schrijnend om vast te stellen dat slechts onder druk van een stakingsaanzegging sommige problemen opgelost worden. Op OT zijn er 26 plaatsen basiskader voorzien. Actueel zitten er 21. Bij mobiliteit zijn er nu vijf plaatsen vacant geplaatst. DGP is een plan aan het uitwerken om het effectief van heel de PVE gevoelig omhoog te trekken. Het lid van de CALOG is wegens zijn specialiteit afgedeeld naar de algemene inspectie. DGP heeft hier niets in te brengen.Van het moment dat zijn taak bij de inspectie gedaan is, komt hij terug naar Bertem. Voorlopig wordt hij vervangen. Daar dit geen oplossingen zijn op korte termijn, trekken we onze stakingsaanzegging niet in, maar schorten ze op om te zien wat de overheid gaat doen. De vergadering wordt geschort om 11.00 uur om over te gaan naar het HOC. Hervatting vergadering om12.00 uur 3 .Vorming beschreven in het artikel XII.VII.9 1° alinea van de Rppol. Dit artikel handelt over de vorming OGP. Wij vragen DGP om prioritair deze vorming te organiseren voor de collega’s M1.1. Dit was afgesproken maar is er nog altijd niet. Voor DGP is dit ook nog altijd prioritair. Dit jaar zal het KB genomen worden zodat ze altijd volgend jaar georganiseerd kunnen worden. VSOA stelt voor dat de DGP eens navraagt bij de lokale politie welke personeelsleden die in aanmerking komen, ook werkelijk geïnteresseerd zijn in het volgen van de opleiding zodat dit eventueel in een one-shot kan. DGP gaat dit nagaan.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..