OCP 70 : 06 mei 2002

1) Brugdagen 2002
2) Stakingsaanzegging VSOA Politiezone Gerpinnes/Ham s. Heure/Nalinnes/Motigny-le-Tilleul/Thui


De Voorzitter opent de vergadering en geeft volgende algemene inlichtingen:
Wanneer de zones in plaatsgesteld zijn en alle gegevens correct hebben overgemaakt, neemt GPI de betalingen over. De Minister van Binnenlandse zaken heeft hierover een brief geschreven naar de zones.
VSOA merkt op dat de zone Geel alles heeft overgemaakt (het gaat om de betalingen van de toelagen en vergoedingen voor de leden van de ex-rijkswacht), maar GPI zou gezegd hebben dat Geel nog niet in het systeem zit. Nochtans zouden alle gegevens op 03 april aangetekend overgemaakt zijn aan GPI. GPI gaat dit nakijken.
Volgende OHC:

1. Brugdagen 2002
De uitleg van de overheid is dat er in ons statuut genoeg voorzien is om deze brugdagen op te vangen. De dienst mag georganiseerd worden zoals op een zondag.De Minister heeft hieromtrent een schrijven hierover gericht aan de Directeur Generaal Personeel.
Opmerking VSOA: De brief draagt geen handtekening van de Minister. Antwoord: de overheid zegt wel te beschikken over een getekend exemplaar.
Ook wordt het gegeven van de discrepantie gehanteerd. De Minister zou deze lokaal niet kunnen opleggen. VSOA reageert hierop dat men ze daarom wel dient toe te kennen daar sommige zones (en deze wensen wij te feliciteren) deze twee dagen wel toekennen aan hun personeel.
Het VSOA eist dat deze twee brugdagen toegekend worden aan alle leden van de geïntegreerde politie om zo iedereen op gelijke voet te behandelen.
De overheid weigert om haar standpunt te herzien.
Het initiële voorstel om deze dagen niet toe te kennen zou van begroting komen.
Alle vakbonden kunnen zich niet akkoord verklaren met de stelling van de overheid. De overheid blijft evenwel op haar standpunt.

2. Stakingsaanzegging VSOA Politiezone Gerpinnes/Ham s. Heure-Nalinnes/ Montigny-le-Tilleul/Thuin.
Het VSOA geeft uitleg waarom deze stakingsaanzegging werd ingediend. Het betreft het niet betalen van wedde en vergoedingen volgens de mammoet en het niet naleven van de syndicale wet inzake het lokale overleg.
De problemen inzake de betaling zou zich voordoen in twee van de vier gemeenten die de zone samenstellen, nl: Montigny en Thuin.
De burgemeester – voorzitter politiecollege – geeft uitleg. De betalingen gebeuren vandaag aan 100%. De weekend en nacht uren van de eerste trimester van 2002 zijn uitbetaald.
In Montigny en Thuin worden de overuren nog altijd betaald volgens de toestand voor 01/04/01. Het overleg met de vakbonden dient te gebeuren.
Volgens de burgemeester was er vandaag een overleg voorzien, maar werd dit geannuleerd om deze stakingsaanzegging te kunnen behandelen.
Het VSOA schort haar aanzegging op.

3. Mededelingen
*Het CCOD en VSOA dient tegen ontvangst een stakingsaanzegging in voor de zone Erpe-Mere.
*Inzake de retroactiviteit van de baaldagen kan het nooit dat het personeelslid hiervoor verlof dienen af te geven. VSOA haalt zone Maaseik aan waar dit gebeurde.
De overheid bevestigt dat men inderdaad nooit verlof kan afnemen om minuren te compenseren De overheid gaat hierover een nota opmaken.
*VSOA vraagt waarom er 6000 punten worden afgetrokken bij de mensen die overgegaan zijn van de federale politie naar de lokale politie en dit voor het fluitje, de Delsey aktetas en de overall.
In vergelijking met wat een kepie kost, is het koffertje (wat we niet gevraagd hebben) een dure aangelegenheid. VSOA vraagt de afschaffing van deze maatregel, zoniet komen we al ons materiaal hier in de generale staf deponeren. In de wet staat namelijk dat het materiaal bij overgang naar de lokale , lokaal bezit worden.
Wij wensen vrij over onze punten te beschikken en niet opgezadeld te worden met uitgave van punten voor hetgeen we niet gevraagd hebben.
*VSOA vraagt wanneer we gaan onderhandelen inzake het vakantiegeld. In Comité A werd gezegd dat dit verwezen werd naar de sector-comités. Deze onderhandeling komt eraan. Het KB dient nog getekend te worden.
Blijkbaar wil de overheid de geïntegreerde politie uit de regeling houden maar zit zij met een probleem van de automatische koppeling tussen het statuut GIP en de regeling van toepassing voor het openbaar ambt inzake het vakantiegeld. Daarom zal de overheid een Copernicuspremie voorstellen aan de leden van het openbare ambt. Deze zou dan niet worden toegekend aan de leden van de GIP.
Het vakantiegeld zal uitbetaald worden op 22 mei op basis van de huidige regeling.
*Calog personeel dat contractueel werkt en waarvor het niet voorzien is, verplichten in het weekend te komen werken: kan dit of niet ? De overheid zegt dat dit niet kan en zal dit op papier zetten.
*Bij de eerst mobiliteit die nu uitgekomen is, is het criteria anciënniteit niet voorzien. DGP gaat dit nakijken.
*Binnen de lokale politie is er binnen de zone permutatie of interne mobiliteit mogelijk. Wij vragen dit ook voor de federale politie. Dit is mogelijk binnen dezelfde directies. De overheid gaat een regeling uitwerken. Ook binnen de posten van de PVE binnen dezelfde provincie zou dit mogelijk zijn.
Wij vragen om dit duidelijk op papier te zetten.
*De OT van de federale politie zal weldra bekend zijn.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..