OCP 78/2 : 15 juli 2002

1) Nationale stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront voor het geheel van de geïntegreerde politie
2) Problematiek van het vakantiegeld voor het personeel van de geïntegreerde politie
3) Toekenning van een toelage aan bepaalde personeelsleden van de DAR
4) Oprichting Sociale dienst
5) M1 – vorming OGP
6) Uniform – vareuse


Dhr Duchatelet opent de vergadering.

1. Nationale stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront voor het geheel van de geïntegreerde politie
Dit punt wordt uitgesteld tot het einde van de vergadering. Aanvang discussie inzake dit punt : 14.25 Hr. De overheid vraagt een kleine verduidelijking van deze aanzegging daar ze straks met de regering de vergadering van maandag wil voorbereiden. Het gemeenschappelijk vakbondsfront geeft punt per punt een overzicht van de inhoud van de stakingsaanzegging.

2. Problematiek van het vakantiegeld voor het personeel van de geïntegreerde politie (copernicuspremie).
Een circulaire inzake de betaling van het vakantiegeld (copernicuspremie) voor het Calog personeel zal dinsdag verschijnen.
De overheid zou vanaf 2003 65% willen toekennen aan het operationeel kader (hulp en basiskader), in 2004 voor middenkader en 2005 voor of-ficierenkader. Er dient echter een mechanisme voorzien te worden dat niemand hierdoor minder vakantiegeld zou hebben als nu. Dit is voor de vakbonden niet aanvaardbaar.Wij vragen de toepassing van de copernicuspremie zoals voorzien voor het openbare ambt en ten minste de regeling als voor de militairen (nu 82% en voor volgend jaar iedereen 92%). Dit punt zal nog behandeld worden tijdens de nationale stakingsaanzegging.

3. Toekenning van een toelage aan bepaalde personeelsleden van de DAR
De ministerraad wil hier de nabijheidstoelage toepassen. De vakbonden vinden de naam slecht gekozen. Het VSOA is niet te vinden voor een dagtoelage en verkiest een forfaitair bedrag. Deze discussie dient verbonden te worden met het dossier van het tekort aan politiefunctionarissen in Brussel.
De overheid deelt mee dat indien we de naam veranderen we de premie openstellen voor alle kaders en het bedrag dat men ontvangt merkelijk minder zal zijn.

4. Oprichting sociale dienst
Het VSOA vraagt twee vertegenwoordigers per vakbond in de Raad van Bestuur. Eén vertegenwoordiger per vakbond kan de continuïteit in de problemen stellen. Ook het alternerend voorzitterschap dient voorzien te worden.
De overheid is niet warm voor een alternerend voorzitterschap, maar wil wel de doorslaggevende stem van de voorzitter inzake staking der stemmen te laten vallen zodat er toch een pariteit ontstaat. Inzake de vertegenwoordiging van de vakbonden in de raad van bestuur is de overheid wel geneigd om er twee per vakbond toe te laten waarvan er dan maar één stemrecht heeft.
De teksten zullen in deze zin aangepast worden en zullen volgende week vrijdag gefinaliseerd worden.

5. M1 vorming OGP
Overgang M1.1 naar M2.1.
Deze vorming zou reeds bestaan moeten hebben. Ze werd reeds onderhandeld maar is nog niet in voege.
Nu is het nog altijd de klassieke vorming OGP die men dient te volgen doch waar het aantal kandidaten beperkt is in functie van de capaciteiten van de scholen.
De overheid antwoordt dat ze sowieso deze klassieke vormingen dient te organiseren voor het overeengekomen 5 % van de ex rijkswachters en dat hier deze mensen zich kunnen inschrijven. Het zou in totaal gaan om 116 geïnteresseerden. De overheid zal de scholen stimuleren om in het najaar nog een klassieke vorming OGP te laten organiseren. De overheid heeft niet de capaciteiten om nu een aparte module te organiseren daar er verschillende andere belangrijke vormingen zich aandienen.
Vorming nieuwe mouture kan in november beginnen, maar de module 9 en 10 zal in mei plaatsvinden.
De overheid zal ons schriftelijk antwoorden.

6. Uniform – Vareuse
Wat betreft de 6000 punten die afgetrokken werden voor de ex-rijkswachters voor het politiefluitje, de overall en het attachékoffertje is er volgens de overheid een misverstand. De punten zouden niet afgetrokken worden, maar degene die tijdens de basisopleiding geen fluitje, overall en attachékoffertje ontvangen zouden hebben, zouden 6000 punten bij krijgen. We gaan dit nagaan.
De vaststelling der draagprofielen voor het geheel van de personeelsleden van de federale politie zal behandeld worden op 23 augustus 2002. Inzake het uniform van de hulpagenten wil de overheid het dezelfde kleur geven als de andere personeelsleden maar dan wel onderscheid maken in de tekens en eventueel in de kepie.
Er zal een polo komen voor het geheel van de personeelsleden (ook hulpkader). De vermelding Politie op de achterzijde van de blouson zal blijven en dit om reden van zichtbaarheid voor de bevolking. Het VSOA vindt dit geen goed idee daar wij vrezen dat wij grote schietschijven gaan worden en vraagt het advies van de directeur van de commissie veiligheid en bescherming op het werk. Deze ziet geen bezwaar.
Inzake de vareuse is de overheid van mening dat dit onnuttig is om deze uit te bereiden naar het geheel van de personeelsleden. Het is wel voorzien voor de officieren omwille van de representatie. Het is onhandig voor het dagelijks gebruik op het terrein. De overheid wil het niet verbieden en stelt de keuze vrij, maar dan wel op kosten van het personeelslid (hulp, basis en middenkader). Men kan het niet verplichten.
Indien de korpschef het toch oplegt, is het ten koste van de zone (aankoop en onderhoud).
De overheid zal dit in een tekst inschrijven.

7. Mobiliteit
Inzake de mobiliteit hebben we de wantoestanden bij de overheid aangeklaagd. De overheid verwijst de overheid naar het verschijnen van een circulaire GPI 15 bis en een infonieuws. Hierin worden de regels nog eens duidelijk uitgelegd aan de zones. De overheid zal ook de provincie-gouverneurs aanschrijven om bij de gemeenten tussen te komen.
Voor ons gaat dit niet ver genoeg. Punt zal maandag behandeld worden.
Er is een wijziging bij de overtallige zones Aarlen wordt overtallig terwijl Eupen dit niet meer is. Ook nog drie andere zones worden overtallig. Zal volgende week in Staatsblad verschijnen.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..