OCP 78/3 : 15 juli 2002

1) Nationale stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront voor het geheel van de geïntegreerde politie


Dhr Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, opent de vergadering.
Nationale stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront voor het geheel van de geïntegreerde politie
Het vakbondsfront geeft een overzicht van de stakingsaanzegging. De aanzegging bevat 7 punten.
1. Niet correcte uitbetalingen
2. Copernicuspremie ook voor operationeel kader
3. Werking GPI
4. Informatieverstrekking aan het CALOG inzake statutariseringsexamen
5. Rechten van specifieke personeelsgroepen van het Calog.
6. Pensioensregeling
7. systematische uitholling van het eenheidsstatuut.

1. Dit punt heeft voornamelijk betrekking op de leden van de ex GemPol. De minister verzekert ons dat iedereen in de toekomst correct betaald zal worden. In de maand juni heeft er een vergadering plaats gehad met de verenigingen van steden en gemeenten waar duidelijk werd gevraagd het statuut toe te passen. Indien niet zal een regeringscommissaris naar de zone gestuurd worden. Volgens het GPI zijn 148 zones in orde met de gegevens en zijn een 40 tal zones niet in orde zodat GPI niet tot betaling kan overgaan.
We steunen het initiatief van de overheid, maar dit dient dan wel toegepast te worden. Wij zijn het beu om te wachten en eisen dan ook dat iedereen voor 2002 correct zou uitbetaald worden en dit ten laatste op 01 september 2002. De regering dient degene die de centen kregen, dwingen om te betalen.
De regering heeft, volgens haar, reeds verschillende stappen ondernomen om de zones te sensibiliseren.
De federale overheid zal zones die op 15 september nog geen 100 % uitbetalen onder toezicht stellen.
De vakbonden vragen aan GPI een lijst van de zones die nog niet in orde zijn.
De vakbonden vragen ook dat iedereen weddefiches zou ontvangen zodat ze toch een zekere controle hebben over wat ze krijgen.
De regering heeft geen ander wettelijk middel om de zones te dwingen om correct te betalen dan ze onder toezicht te plaatsen. Ze gaan dit doen vanaf 15 september (toepassing van artikel 89 van de Wet op de geïntegreerde Politie).

2. Copernicuspremie
Wij vragen ook de toepassing voor her operationeel kader.
Minister Vandenbossche schets de oorsprong van deze premie. Voor de politiefunctionarissen is deze discussie op een andere manier gevoerd. Tijdens de onderhandeling over de nieuwe barema’s werd beslist om een andere regeling uit te werken die los staat van het openbaar ambt.
De regering wil niet discussiëren over dit punt.
De premie is voor alle leden van het Calog ongeacht in welk statuut zij zich bevinden. Dit zal in het protocol ingeschreven worden.
Het voorstel dat de overheid verleden vrijdag en de week daar voren heeft gedaan inzake de 65% die de politiefunctionarissen zouden krijgen bestaat volgens Vandenbossche niet. Degene die dit voorstel gedaan hebben hadden geen mandaat.

3. Werking GPI
GPI zal versterkt worden en wil zo snel mogelijk overgaan tot de regularisaties van 2001. Volgens GPI zou men hiermee nog in 2002 kunnen beginnen.

4. Informatieverstrekking aan het CALOG inzake statutariseringsexamen en dit in uitvoering van de afgesloten akkoorden +

5. Rechten van specifieke personeelsgroepen van het CALOG
Alles is getekend en zal verspreid worden.
CCOD herinnert de minister aan de afspraken waarbij een contactueel (zelfs een contract met bepaalde duur), mits gunstige rangschikking, na een examen statutair kan worden.
Na een korte pauze beslist de regering dat dit inderdaad kan. Een contractueel personeelslid met een contract van bepaalde duur kan meedoen en statutair worden mits hij gunstig gerangschikt is. Hij neemt dan de plaats in van één van de 150 die extra statutair kunnen worden. Dit geldt ook voor de deeltijdse. Wat met de GESCO’s. Deze werken reeds lang voor de politie en kunnen nog altijd niet statutair worden. Hier is nog niets voorzien.
Het VSOA vraagt zich af waar de OT’s blijven. We weten nog van niets en het is zeer moeilijk om ergens over te spreken waar we niets van weten. Zolang er geen OT’s zijn, kan de overheid doen wat ze willen. Voor het VSOA is het onontbeerlijk dat de OT’s gekend zijn.

6. Pensioensregeling
Het belangt de ex rijkswachters aan die voor hun indiensttreding gewerkt hebben in een andere dienst van het openbare ambt. Het pensioen voor deze jaren zouden ze pas op 58 jaar krijgen. Dit heeft een impact op het pensioensbedrag. Dit punt werd reeds behandeld op het OCP en er werd een goede oplossing gevonden. Dit is echter nog nergens in een officiële tekst te vinden. We wachten op concrete teksten. Wij vragen de beslissing van pensioenen die we te horen kregen op te nemen in het protocol zodat de oplossing officieel wordt. De overheid zal dit in het protocol opnemen. Indien er problemen zijn, zullen de vakbonden dadelijk geconsulteerd worden.

7. Uitholling van het eenheidsstatuut
Dit onderdeel bevat onder meer het niet toekennen van de brugdagen. Sommige zones hebben het wel toegestaan, terwijl andere niet. Dit is geen eenheidsstatuut meer. Ook de regeling van de twee bijkomende reglementaire feestdagen is niet volgens het statuut.
Ook de mobiliteit trekt op niets. De lokale overheden doen wat ze willen. Vele krijgen te horen dat ze te oud zijn, dat ze geen ervaring hebben….. De depolitisering is ver weg.
Na een pauze komt het vakbondsfront tot de volgende conclusies:
Het vakbondsfront handhaaft haar stakingsaanzegging voor de volgende redenen:
Wij eisen dat :
Iedereen aan 100 % betaald tegen 01/09/02 .
Copernicuspremie ook voor het operationeel kader
Verbeterde werking van het sociaal secretariaat
Protocol inzake statutariseringsexamen dient te verschijnen en de OT’s dienen bekend gemaakt te worden.
Inzake de pensioenen willen we een geschreven verbintenis vanwege alle betrokken partijen;
Toepassing van het eenheidsstatuut.
De overheid is niet op onze eisen ingegaan. Wij zullen hierover een persconferentie organiseren die zal plaatsvinden morgen, 16 juli om 15.00 Hr. De tekst van deze persmededeling zal beschikbaar worden gesteld vanaf woensdag 17 juli.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..