OCP 80 : 02 augustus 2002

1) Koninklijk Besluit houdende organisatie van de federale politie


Dhr Koekelberg opent de vergadering.

1. Koninklijk Besluit houdende organisatie van de federale politie
De tekst is opgemaakt om de leegte die ontstaan was sinds 01/01/01 op te vullen. Het wordt nu dringend tijd om deze leegte op te vullen. Indien er op het einde van het jaar geen kader gekend is, kan er geen taalkader opgemaakt worden.
Alles dient voor 31/12/02 opgericht te zijn.
De overheid wil dit KB zo snel mogelijk in een protocol zien.
De vakbonden hebben er geen probleem mee om het KB vandaag nog te onderhandelen, maar het MB willen wij niet bespreken daar dit nog in onderzoek is op het terrein door de syndicale organisaties en we dit nog dieper dienen te onderzoeken.
Er volgt een kleine bespreking van het KB.
Voor de politiescholen en voor VDNL kan overwogen worden om hiervoor aparte BOC’s op te richten.
De speciale school is één van de diensten van de federale school.
De ongerustheid die heerst in de ComC’s is voorbarig. Er worden genoeg plaatsen voorzien.
Het VSOA merkt op dat de afspraken gemaakt in het kader van de exedentaire zones een dode letter zijn. De regels van de voorrang worden niet gevolgd.

2. Allerlei
Tegen 15 september zal er voor elk lid van het Calog een duidelijke brochure inzake het statutaringsexamen klaar liggen.
Iemand van het CBO die een plaats vraagt basiskader bij een GDA behoudt hij dan zijn aanstelling? Andersom wel. De overheid gaat hier schriftelijk op antwoorden.
De nota inzake de afdelingen van de lokale naar de AIK’s van DGP is volgens ons niet wettelijk. Er bestaat een protocol dat recht tegen deze nota in gaat. De overheid gaat dit dadelijk onderzoeken en eventueel de nota voorlopig intrekken.
Wanneer komen de onderhandelingen over de nota met de 17 punten voor Brussel? Tijdens de vergadering van 26 augustus zal hierover gepraat worden en de onderhandelingen zullen hier snel op volgen.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..