OCP 83 : 02 september 2002

1) Koninklijk Besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (maatregelen ten gunste van de Brusselse politiezones)


Dhr Duchatelet opent de vergadering. De overheid heeft een stakingsaanzegging gekregen voor de zone Luik. Deze zal vrijdag behandeld worden.
De infobrochure inzake het Calog is bijna klaar.
De voorzitter van de zone Verviers laat weten dat iedereen aan 100% betaald wordt en dit reeds vanaf juni 2002.

1. Koninklijk Besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (maatregelen ten gunste van de Brusselse politiezones).
Het VSOA stelt de afwezigheid vast van een vertegenwoordiger van het Brussels Gewest en betreurt dit.
Het VSOA heeft een voorstel uitgewerkt dat volgens ons eerlijker is. Alain geeft een overzicht.
Dit voorstel schrijft zich in in het akkoord van medewerking tussen de regering en het Brussels gewest alsook in de inleiding van de nota van de ministerraad van 13 juni 2002 (bijzondere opdrachten in het kader van ordehandhavingen) Het kadert ook in de doelstelling om een antwoord te kunnen vinden aan het deficit aan personeelsleden in het Brussels Gewest om zodoende mensen te stimuleren zich kandidaat te stellen voor een betrekking in het Brussels Gewest weg.
Iemand die zich reeds twee jaar investeert, zou niets krijgen en een nieuwe wel. Dit kunnen wij niet aanvaarden.
De budgetten zijn enkel beschikbaar voor de lokale zones van het Brussels Gewest.
Ook degene die per mobiliteit naar de zone gaan, vallen onder ons voorstel.
Het ACOD steunt ons voorstel.
De overheid stelt vast dat de Europese toppen die nog dienen te komen ook meer kosten met zich mee gaan brengen inzake werkuren. Hier is ook geld voor nodig.
Het NSPV merkt op dat het personeel dat reeds in de zone is, het niet rechtvaardig vindt dat een nieuwe een premie zou krijgen en zij niet. Zij zitten op dezelfde golflengte als ons en steunen het voorstel van het VSOA volledig.
Het CCOD neemt geen standpunt in.
De overheid vraagt een schorsing om dit voorstel te bespreken.
De overheid heeft met de nodige aandacht het voorstel besproken. Men dient ofwel de bedragen bij te sturen ofwel elders nog bijkomende gelden te zoeken. De overheid stelt voor om dit voorstel grondig te bestuderen. Het effect van de premie zal beginnen op 01/01/03. Het VSOA vraagt dit ook zou gelden voor de nieuwe rekruten die anders nog een jaar dienen te wachten. Anders is de aantrekkingskracht die bedoeld wordt, niet direct aanwezig. De overheid gaat de voorstellen bestuderen.
Na een rondvraag blijven de andere vakbonden op hun oorspronkelijk standpunt : NSPV en ACOD steunen het voorstel, CCOD neemt geen standpunt in en wil de datum van 01 oktober gerespecteerd zien.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..