OCP 88 : 06 november 2002

1) Stakingsaanzegging SPN in gemeenschappelijk front
2) Dienstplanning DAR


De Voorzitter opent de vergadering.

1. Stakingsaanzegging SPN
Deze werd op 29 oktober 2002 in gemeenschappelijk front ingediend voor het geheel van het personeel van de scheepvaartpolitie.
Op 17 oktober 2002 verwierpen alle vakbonden samen met de vertegenwoordigers van de SPN het voorstel van de overheid inzake de toekenning van de nabijheidstoelage. Aangezien hun specificiteit van hun job, verkiezen ze een functietoelage.
Aangezien de vertegenwoordiger van de overheid in dit dossier nog niet aanwezig is, wordt eerst verder gegaan met punt 2 van de dagorde.

2. Dienstplanning DAR
Het VSOA merkt op dat er weer eens geen vertegenwoordiger van de DAR aanwezig is bij de overheid. DGP zal hem oproepen.
Het VSOA vraagt een paar verduidelijkingen.
• Wat met de mensen die geslaagd zijn voor de testen PVE en die zes maanden worden tegengehouden door de overheid?
DGP antwoord dat de nodige maatregelen genomen zullen worden om deze mensen te laten vertrekken eventueel via detacheringen.
• Wat met mensen kandidaat PVE die een bril dragen, maar die na correctie toch 10/10 hebben?
DGP stelt voor om dit op een onderhandelingscomité in te schrijven voor de derde mobiliteitscyclus.
Aankomst van de vertegenwoordigers van de DAR om 09.40 Hr
Deze overhandigen enkele statistieken aan de vakbonden inzake de tweetaligheid in de DAR.
Algemeen principe is om tweetalige functies te voorzien in de DAR om de mogelijkheid te voorzien dat de mensen in het bezit van een brevet SELOR deze premie zouden krijgen. Het brevet is echter geen noodzaak om deze functie te bekleden maar geeft dan geen recht op de premie.
De vakbonden vragen dat dit duidelijk bepaald wordt in het protocol.
De discussie gaat verder inzake de sociale normen binnen de Dar en de schending van de regels in de mammoet. Het VSOA heeft een probleem met de 11° en de 12° dag. Voor ons is dit een rustdag. DGP doet moeilijk, maar het VSOA dreigt ermee de zitting te verlaten indien haar vraag niet wordt ingewilligd. Het NSPV steunt het VSOA en geeft verschillende nota’s aan DGP die bewijzen dat de sociale normen vaak geschonden worden.
DGP geeft de garantie dat de 11° en de 12° dag rust zijn en dat 12 uur shiften mogelijk moeten kunnen zijn. Indien de dienstplanning opgemaakt is voor een periode van 12 dagen en de eerste tien dagen dient men te werken dan zijn de dagen 11 en 12 rust zelfs indien in de loop van de eerste tien dagen de dienst nog zou veranderen.
De gegarandeerde rust blijft 25%.
De verloven (ook de niet geweigerde) mogen overgedragen worden tot 31/03/02.
Minimum dienstprestatie blijft behouden op 6 uren. De personeelsleden kunnen vrijwillig afwijken van de voorwaarden in overleg met de desbetreffende overheid.
Rekening houdend met de uitleg van de overheid geven de vakbonden hun akkoord.

Verderzetting punt 2
De vertegenwoordiger van de Eerste Minister deelt, na een politieke show opgevoerd te hebben, mede dat er geen geld beschikbaar is en dat ze niets meer voor de SPN kunnen doen.
De syndicale organisaties hebben de boodschap begrepen en zullen hun achterban inlichten.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..