OCP 89 : 06 november 2002

1) Draagprofielen uniform


De Voorzitter opent de vergadering.

1. Draagprofielen uniform
Dit geldt enkel voor de federale politie.
De verschillende Directeurs-Generaals werden gevraagd deze profielen (burger – geüniformeerd) in te vullen. De directie DGA zal apart besproken worden. De mandaathouders worden automatisch gerekend tot de geüniformeerden.
Het VSOA vraagt welke de criteria zijn waarop men zich heeft gebaseerd om de profielen vast te leggen.
Er werd rekening gehouden met 4 criteria:
-Calogfunctie of niet
-concrete situatie van betrokkene ⇒ representatie-waarde
-taakstelling voor minimum 90% in burger ⇒ burgerprofiel
-aantal dagen dat men in uniform dient te werken.
De overheid heeft zich gebaseerd op de GPI 12.
We kunnen ons niet akkoord verklaren met het feit dat mensen op het terrein die hun uniform meer dragen dan de meeste mandaathouders, het profiel burger krijgen (VPC, Cavalerie, mensen van de ordediensten van de DAR).
De overheid geeft hier als reden dat deze mensen beschikken over functiekledij.
Het VSOA kan hiermee niet leven en stelt weer eens vast dat de overheid probeert te besparen op de rug van de mensen van het terrein. Een lid van de VPC heeft zijn uniform dagelijks nodig en geeft recht op de volledige punten.
VSOA maakt zich bijzonder kwaad en weigert hierover nog verder te praten indien de overheid niet bereid is om aan deze situatie iets te veranderen.
De andere vakbonden sluiten zich hierbij aan.
De overheid vraagt een schorsing van de vergadering om een nieuw voorstel uit te werken.
Na een schorsing van 20 minuten komt de overheid met een nieuw voorstel:
Het profiel van deze drie diensten (VPC, Cavalerie en personeel ordediensten) wordt veranderd van burger naar geüniformeerd zodat ze over het volledige aantal punten kunnen beschikken.
De overheid zal ook richtlijnen uitschrijven wie nu burger of een uniform dient te dragen.
De vakbonden zijn unaniem akkoord met de aangepaste tekst.
De overheid wenst terug te komen op de kleur van de kledij van de hulpagenten. Ze wenst deze te veranderen van blauw naar een lichter blauw. Het VSOA vraagt dat dit punt ingeschreven zou worden op de dagorde van het OCP. Zal volgende week behandeld worden.

2. Varia
* 62 zones hebben de gegevens voor de regularisaties voor 2002 bij het CDVU binnengebracht. Het is hier dat er nog een kleine opstopping is, maar de overheid wil dit zo snel mogelijk oplossen.
*de zones dienen faciliteiten te geven voor degene die deelnemen aan de cursus VPC die op 18/11 van start zal gaan. DGP zal de zones contacteren.
*het familiaal onbezoldigd verlof (45 dagen mogelijk ) is wel degelijk onbezoldigd. Het feit dat er 7.36 uur aangerekend wordt voor de dagen dat men in familiaal verlof is, is om te beletten dat er overuren ontstaan. De niet bezoldiging wordt geregeld via een inhouding op de wedde.
*een motorrijder bij de lokale politie hoeft niet noodzakelijk te beschikken over het brevet PVE. Hij krijgt dan wel de toelage niet. Hij dient het PVE brevet te behalen om deze te kunnen ontvangen. Iemand van de PVE die lokaal motorrijder wordt, krijgt zijn premie dus wel. Iemand die reeds motorrijder was bij de lokale politie voor april 2001 kan bij overgangsmaatregel genieten van de kleine premie.
*Vanaf nu tot en met midden december zullen er 41 personeelsleden afgedeeld worden naar de SPN verdeeld over de vier posten.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..