OCP 92 : 11 december 2002

1) Definitie van “werkdag”
2) Sociaal secretariaat: administratieve procedure bij regularisatie
3) Installatie mobiele dataterminal ASTRID aan boord van voertuigen
4) Allerlei


Dhr Duchatelet opent de vergadering.

1. Definitie werkdag
Dit punt gaat over de herdefiniëring van het begrip werkdag.
Het voorstel van de overheid zou zijn om de zaterdag en de zondag als werkdag te beschouwen. De idee zou echter zijn dat de lokale overheid, na overleg in de desbetreffende comités, kan beslissen indien dit nuttig is voor de dienst of niet.
Dit is een optioneel systeem voor de lokale politie en zal niet gelden voor de federale politie.
Het VSOA merkt op dat het een duidelijke definitie wil. Wij willen ook gaan naar een systeem van diensturen en niet van werkdagen (dienstprestatie : bv van 00.00 Hr tot 24.00 Hr).
De overheid wil desondanks de definitie van werkdag behouden.
De andere vakbonden gaan akkoord met ons en vragen een aanpassing om niet meer te spreken over werkdag maar over uren te presteren.
Wij merken op dat het voorstel van de overheid reeds een vooruitgang is, maar we vragen dat dit debat op een grotere schaal gevoerd zou worden. De andere vakbonden treden ons bij.
De overheid vraagt om onze opmerkingen en voorstellen over te maken.

2. Sociaal secretariaat: administratieve procedure bij regularisatie
Het SSGPI overhandigt ons een lijst met een overzicht van de zones. Op deze lijst zijn de zones verdeeld in fases.
Fase 2: zones die in fase van regularisatie zitten
Fase 3: zones waarvan de gegevens naar CDVU gestuurd zijn
Fase 4: 79 zones zijn bij de CDVU voor regularisatie midden januari
Fase 5: zones waar CDVU een testbestand heeft gemaakt
Fase 6: zones waarvoor CDVU opmerkingen heeft overgemaakt
Fase 8: zones waarvoor CDVU een definitief bestand heeft opgemaakt dat dadelijk gebruikt kan worden.
Fase 9: Regularisaties worden effectief uitgevoerd.
Fase 31: een aantal probleemgevallen (22 zones). Regularisaties voorzien midden februari.
Fase 32: De gegevens van deze zones zijn problematisch en chaotisch.
CDVU: Centrale Dienst van de Vaste Uitgaven
Rond februari zullen ongeveer 132 zones geregulariseerd zijn.
De 22 probleemzones dienen alleszins voor april 2003 geregulariseerd te zijn. ( om met de fiscus in orde te zijn).
Naar aanleiding van de uitleg die we hier te horen hebben gekregen dat de personeelsleden niet allemaal geregulariseerd zullen worden zoals door ons vooropgesteld heractiveren we onze stakingsaanzegging.
Het NSPV, de CCOD en het ACOD vervoegen het VSOA en verklaren dat er acties zullen komen.

3. Installatie mobiele dataterminal ASTRID aan boord van voertuigen
Inzake dit punt werd een akkoord bereikt. Voor de toekomst zal de bevoegde werkgroep haar werkzaamheden verderzetten.. Het belangrijkste criteria is de veiligheid van het personeel. De leden van de werkgroep alsook de de leden ASTRID en de leden van de contractuele firma’s bevinden zich rond de tafel om optimale oplossingen te vinden. In ASTRID is er een budget voorzien voor de realisatie van een prototype voertuig.

4. Allerlei
Het gemeenschappelijk vakbondsfront overhandigt (tegen ontvangstbewijs) aan DGP de reactivering van de stakingsaanzegging van 28 juni 02 omdat de overheid haar engagement niet kan nakomen.
Punt SPC:
Inzake het Zuidstation zal de overheid de herstellingen die eigenlijk voor de NMBS bestemd waren, uitvoeren (verven, sanitair, vuilbakken,..). Deze week zullen de nodige maatregelen genomen worden.
Volgende week maandag is er met Minister Durant een vergadering voorzien inzake de erbarmelijke toestand van het zuidstation.
Een heringebruikname van de gebouwen van het centrum Noord is voorzien (150 m² en 3 parkings voor dienstvoertuigen). Mobiele bureaus zijn ook beschikbaar.
Het VSOA stelt voor dat de Directeur DPP een overzicht opmaakt inzake de SPC (staat van de gebouwen, bezet of niet bezet). De overheid gaat akkoord met het voorstel van het VSOA.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..