OGP- bevoegdheid: artikel XII.IV.7 RPPol

OGP- bevoegdheid: artikel XII.IV.7 RPPol

De voorzitter van het onderhandelingscomite deelt mee dat de overheid bereid is om erin te voorzien dat de betrokken inspecteurs hun OGP- bevoegdheid in bepaalde gevallen kunnen behouden bij mobiliteit. Bij vacant verklaring van een betrekking in een recherchedienst
(federale en lokale politie) zal in de oproep voor de kandidaten uitdrukkelijk vermeld kunnen worden dat inspecteurs met OGP- bevoegdheid die bevoegdheid behouden na de mobiliteit. De bevoegdheid wordt dus behouden naargelang dit de wens is van de betrokken overheid.

Peter Vanisterbeek
VSOA- politie

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..