Omzendbrief GPI 94 over de richtlijnen van de genomen maatregelen ter bestrijding van het virus Covid-19

31.03.2020

Op aandringen van VSOA Politie heeft de minister van Binnenlandse Zaken een omzendbrief uitgevaardigd over de richtlijnen m.b.t. de genomen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Onze communicatie over het zogenaamde “baronisme” was dus niet onterecht…

De nationaal coherente aanpak dient op een uniforme wijze vertaald te worden naar alle departementen binnen onze organisatie. De minister vestigt de aandacht op het dwingend karakter van de Taskforce, een orgaan dat voor de gehele geïntegreerde politie zorgt voor een eenduidig beleid, alsook voor een eenvormige, aan de huidige toestand aangepaste toepassing van alle regelgevende en reglementaire teksten met als doel een krachtdadige aanpak.

Hij vraagt dan ook een rigoureus en ongenuanceerde toepassing ervan binnen alle geledingen van de geïntegreerde politie.

Wij zijn dan ook verheugd en kunnen enkel maar hopen dat iedereen de richtlijnen van de Taskforce dan ook nauwgezet opvolgt.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..