18.03.2020

Omzendbrief GPI betreffende de overdracht van verloven van 2019

Omzendbrief GPI betreffende de overdracht van verloven van 2019

VSOA Politie heeft aan de overheid gevraagd om, gezien de uitzonderlijke omstandigheden van de laatste weken en de nog toekomstige weken, de omzendbrief GPI betreffende de overdacht van de verloven van 2019 aan te passen.

Tijdens het Hoog Overlegcomité van vandaag heeft de overheid onze vraag positief beantwoord en is er bepaald dat alle personeelsleden van de geïntegreerde politie hun niet opgenomen dagen jaarlijks vakantieverlof 2019 kunnen opnemen tot en met 31 december 2020.

De personeelsleden die het jaarlijks vakantieverlof van het jaar 2019 niet hebben kunnen opnemen vóór 31 december 2020 omwille van een weigering van het jaarlijks vakantieverlof, een moederschapsverlof of een afwezigheid wegens ziekte tijdens de overdrachtsperiode (1 januari 2020 tot en met 31 december 2020), dit jaarlijks vakantieverlof overdragen tot 31 december 2021.

Tijdens deze Coronacrisis kan er evenwel afgeweken worden van de bepalingen betreffende de organisatie van de arbeids- en rusttijden. (MB van 18 maart 2020)

Toch een positieve noot in deze voor jullie moeilijke periode. Zorg goed voor jezelf, voor je naasten en houd het veilig.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle