Onderhandelingen pensioenen. VSOA Politie eist bijzondere regeling voor bijzonder en gevaarlijk beroep …

art1


Zaventem, 11 november 2014

Morgen 12/11/2014 starten de onderhandelingen over het dossier “pensioenen bij de politie” met de Minister van Binnenlandse zaken, de Minister van pensioenen en de politievakbonden.

Deze onderhandeling dient een oplossing te bieden aan het Arrest van het Grondwettelijk hof d.d. 10/07/2014 dewelke de preferentiële leeftijdsgrenzen heeft vernietigd.

Het is nu wel voor iedereen onmiskenbaar dat het beroep van politieman/vrouw een bijzonder beroep is die een bijzondere regeling vergt.

Naar aanleiding van de feiten op de nationale manifestatie is het nu voor iedereen duidelijk dat men hier wel degelijk spreekt over een gevaarlijk beroep.

Voor diegenen die nog niet zouden overtuigd zijn : sedert de uitspraak van het Grondwettelijk hof d.d. 10/07/2014 tellen we – los van de gewonden op de manifestatie – nog 18 zwaargewonden. Deze gewonden vielen meestal door zware geweldfeiten (schietincidenten, messteken, slagen en verwondingen, enz …) alsook door aanrijdingen tijdens het vaststellen van verkeersongevallen.

We spreken dus niet alleen over een “zwaar beroep” omwille van de onregelmatige uren en de druk op het sociale leven, maar tevens over een “bijzonder en gevaarlijk” beroep waardoor een vervroegd pensioen wel degelijk gerechtvaardigd is. Vele redelijke burgers delen reeds onze mening.

Het bekende politieke zinnetje « iedereen moet een inspanning doen », is bijzonder populistisch en hier niet op zijn plaats. Enerzijds pleegt men woordbreuk t.a.v. alle politieambtenaren die een preferentiële leeftijdsgrens werd beloofd. Anderzijds kan men nu wel stellen dat de politieambtenaren reeds voldoende inspanningen hebben gedaan door zich dagdagelijks in te zetten in vaak moeilijke en gevaarlijke omstandigheden.

Wij herinneren beide Ministers er aan dat het regeerakkoord de deur opnieuw openzet voor mogelijke beroepsprocedures. Enkel een herstel van de vernietigde rechten kan de sereniteit terugbrengen.

Het VSOA-Politie zal dan ook nooit akkoord gaan met halfslachtige en pseudo-oplossingen.

Vincent Gilles Vincent Houssin
Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..