ONDERHANDELINGEN POLITIE – VSOA Politie keurt het ontwerpakkoord goed

25/03/2010 – Persmededeling

ONDERHANDELINGEN POLITIE

VSOA – Politie keurt het ontwerpakkoord goed !!!

VSOA Politie heeft vandaag het voorakkoord goedgekeurd, afgesloten tussen de overheid en de vakbonden voor het politiepersoneel, naar aanleiding van de onderhandelingen in verband met de veiligheid/capaciteit alsook de sectorale eisenbundels.

Ondanks enkele opmerkingen die nog zullen geformuleerd worden, doch dewelke niet van aard zijn de tekst te verwerpen, meent het Nationaal Comité van VSOA – Politie dat de tekstverbeteringen en verduidelijkingen die op haar vraag werden aangebracht, voldoende garanties inhouden dat zowel op federaal als lokaal vlak capaciteitsverhogingen kunnen tot stand gebracht worden, welke de veiligheid van de politieambtenaren op straat zullen verhogen. Ook inzake het luik sectorale onderhandelingen stelt VSOA – Politie vast dat de overheid gevolg gaf aan de door haar in laatste instantie op tafel gelegde verzuchtingen.

VSOA – Politie achtte het vorige week noodzakelijk om haar antwoord in beraad te houden, omdat zij toen geconfronteerd werd met teksten die op sommige punten te vaag waren en aldus te weinig garanties boden, inzonderheid naar de lokale politie.

Vandaag stellen we met tevredenheid vast dat de noodzakelijke verduidelijkingen werden verschaft alsook dat werd voorzien in extra middelen, nodig om de politiecapaciteit op federaal en lokaal vlak te versterken.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..