” Ongepast gebruik van peperspray door de politie ” volgens het Comité P

politie

Zaventem, 20 augustus 2012 – Persmededeling

” Ongepast gebruik van peperspray door de politie ” volgens het Comité P

… of hoe veel lawaai maken als men niets te zeggen heeft!

Het is met ontzetting dat het VSOA Politie in de geschreven en audiovisuele pers kennis nam van de toelichting bij het persbericht van het Comité P volgens hetwelk… er teveel gebruik gemaakt wordt van peperspray door de politie, omdat veel incidenten niet gerapporteerd worden en deze daarom allemaal als ongepast (onwettelijk) bestempeld worden.

En te horen dat de Liga voor Mensenrechten op een totaal absurde manier reageert… door te stellen dat het wettelijk kader voor gebruik van dwang (bijvoorbeeld gebruik van peperspray) door de politie absoluut moet uitgeklaard worden.

Het VSOA Politie heeft er genoeg van – en dat is zacht uitgedrukt – dat belangrijke instellingen, zoals het Comité P, de politie in diskrediet brengen door het verspreiden van belachelijke beweringen die nergens op gebaseerd zijn.

Want waarover zijn we het eens : er is gebruik van peperspray in momenten van stress en deze gerapporteerde gevallen vormen geen probleem want, het Comité P zegt : het zijn de niet gerapporteerde gevallen van gebruik die een probleem vormen !

Aan de ene kant zijn deze niet gerapporteerde gevallen niet wetenschappelijk ondersteund. Hoe kan men dan beweren dat ze talrijk zijn behalve ten koste van een vooroordeel dat schadelijk is voor het imago van de politie.

En anderzijds, wat nog veel erger is : op wat baseert men zich om te beweren dat de niet gerapporteerde gevallen ongepast, en dus onwettelijk zouden zijn ? Dit is nogmaals een vooroordeel dat schadelijk is voor het imago van de politie.

Wij geloven werkelijk dat men aan de kandidaten voor een betrekking bij het Comité P minstens één jaar patrouillewerk zou moeten opleggen. Zij zouden op die manier de cijfers beter kunnen inschatten en misschien ook de betekenis achter die cijfers kunnen achterhalen.

Wij geloven dat men eerder verwonderd moet zijn dat in zijn jaarverslag van 2010 (info openbaar gemaakt in november 2011 via Belga bericht), dit controleorgaan vaststelt dat 88 % van de klachten tegen politieambtenaren ongegrond zijn. Dit is een wetenschappelijke vaststelling. Dat betekent, in diezelfde context, dat 88 % van de klachten betreffende misbruik van peperspray ongegrond zijn.

88 % ongegronde klachten zijn cijfers die meer aandacht verdienen dan de insinuaties over zogezegd niet gerapporteerd en onwettig gebruik.

De reactie van de Liga voor Mensenrechten is volledig in overeenstemming met de gebruikelijke reacties van deze vereniging ten opzichte van de politie. En zij dient eveneens gecorrigeerd te worden: het gebruik van dwang is wettelijk vastgelegd, klaar en duidelijk …voor wie de wet kent. Wat het probleem vormt, zoals juist door iemand van het terrein werd aangehaald, zijn de omstandigheden waarin de politieman op de straat moet oordelen (met respect voor de principes van wettelijke zelfverdediging, de noodzakelijkheid en proportionaliteit), en in één seconde een keuze maken tussen het woord, het gebaar, de spray, de matrak of het vuurwapen om een agressieveling te neutraliseren.

Daarentegen moeten we terugkomen op een interventietactiek die – volgens VSOA Politie – nog altijd niet beschikt over een duidelijk en solide kader : AMOK. Door deze techniek, die de Procureurs-generaal weigeren te definiëren, riskeren de politieambtenaren vervolgd te worden voor schuldig verzuim of voor doodslag . Het lijkt ons veel belangrijker om een oplossing te vinden voor dit probleem.

Voor dit laatste punt houden wij ons ter uwer beschikking.

Vincent Gilles – Nationaal Voorzitter +32475304864

Vincent Houssin – Nationaal Ondervoorzitter +32485184952

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..