Ontbreken van signalisatieploegen wegpolitie – Gaat men wachten tot er doden vallen ?

art1


Zaventem, 18 augustus 2014

Via de media hebben wij kennis genomen van het verkeersongeval waarbij twee collega’s van de wegpolitie werden opgeschept door een wagen die op de takeldienst inreed.

Wij zijn bijzonder verbijsterd omwille van het feit dat wij eveneens vernemen dat er reeds geruime tijd geen signalisatieploegen meer worden ingezet. Nochtans werd meer dan een jaar geleden overeengekomen met zowel de Minister van Binnenlandse zaken als de leiding van de wegpolitie dat er in Brabant steeds een signalisatieploeg de vaststellende ploeg zou vergezellen. Dit akkoord kwam er nadat de risicoanalyse had uitgewezen dat het levensgevaarlijk en onverantwoord is om ongevallen vast te stellen op de autosnelweg zonder signalisatieploeg.

Blijkbaar legt de leiding van de wegpolitie deze akkoorden en risicoanalyses naast zich neer en brengt men dagdagelijks het leven in gevaar van de mensen op het terrein. Meer nog … één van de leidinggevenden had blijkbaar zelfs het lef om de zogenaamde signalisatieploegen “pyjamaploegen” te noemen. Dit bewijst niet alleen dat hij bijzonder weinig respect heeft voor de collega’s op het terrein, maar tevens weinig voeling heeft wat het echte terreinwerk inhoudt.

Wij zullen dan ook niet nalaten een strafklacht te formuleren tegen de verantwoordelijken voor de verschillende inbreuken op de welzijnswet en het willens nillens niet nemen van de wettelijk voorziene preventiemaatregelen waardoor de collega’s dagdagelijks in gevaar worden gebracht.

Recent verscheen in de krant dat de mobiliteitsorganisatie Touring pleitte om minder zwaailichten te gebruiken als er een ongeval gebeurd is omdat dit het verkeer vertraagt…. Had het verkeer vertraagd op het recent ongeval in Luik en gisteren op de Brusselse ring, had men nu geen drama’s gehad.

Het VSOA-Politie dient vandaag een nationale stakingsaanzegging in voor de wegpolitie met als duidelijke eis dat de afgebouwde ploegen – in iedere provincie – opnieuw worden in plaats gezet; en dat er steeds een signalisatieploeg wordt meegestuurd met de vaststellende ploeg.

Indien de overheid niet op onze duidelijke eis ingaat, zullen de bovenvermelde “deskundigen” en de leiding van de wegpolitie zelf de ongevallen kunnen vaststellen tijdens de stakingsperiode !

Vincent Gilles Vincent Houssin
Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..