Ontsnapping door ontsnappingskoning -VSOA Politie duldtt niet meer dat de kleine garnaal met de vinger wordt gewezen !

justitiepaleis

06 oktober 2012 – Persmededeling

Ontsnapping door ontsnappingskoning.

VSOA Politie zal het niet meer dulden dat het de kleine garnaal is die met de vinger wordt gewezen !

Met verbijstering hebben wij kennis genomen van de feiten waarbij vrijdagavond een aangehouden persoon ontsnapte uit een politiecombi ter hoogte van de gevangenis van Sint-Gillis. Met verbijstering nemen wij kennis van het feit dat er opnieuw gewezen wordt naar de uitvoerders, dewelke – onvoldoende geïnformeerd -hun opdracht moesten uitvoeren met beperkte middelen terwijl de overheid maar al te goed wist welk risico de aangehouden persoon kon opleveren.

Het parket bevestigt via de persmededeling bij Belga dat betrokkene wel degelijk op de rug geboeid was en dat de handboeien werden vastgemaakt aan een beveiligingsgordel die rond zijn lichaam hing.

Maar, het is hoogst uitzonderlijk en eigenlijk abnormaal en onverantwoord te noemen dat een dergelijk gevangenentransport gebeurt door collega’s van het interventiekorps.

Gevangenentransport gebeurt ofwel door het veiligheidskorps van justitie, dewelke voorzien zijn van speciaal uitgeruste wagens. Of … indien blijkt dat er een veiligheidsrisico is, door de Eenheid Gespecialiseerde Overbrengingen (Directie Algemene reserve Federale Politie) dewelke speciaal getraind zijn voor dergelijke opdrachten en dewelke beschikken over aangepaste middelen. In deze eenheid wringt echter al langer het schoentje … om budgettaire redenen en te weinig capaciteit dienen opdrachten geweigerd te worden.

Opmerkelijk is het feit dat nu plotseling iedereen weet dat de ontsnapte beschouwd wordt als een zware crimineel, en zelfs de “titel” van ontsnappingskoning kreeg. Nu blijkt zelfs dat betrokkene ook reeds in Frankrijk op gelijkaardige manier kon ontsnappen en daar vier agenten heeft kunnen verschalken.

Het feit dat men dit transport liet uitvoeren door slechts 2 politiemensen van het veiligheidskorps, met een gewone combi, waarbij dan nog één van de collega’s achter het stuur diende plaats te nemen, is totaal onverantwoord !

In ieder geval blijkt dat de betrokken overheden ofwel de voorziene risicoanalyse niet heeft uitgevoerd, ofwel heeft geminimaliseerd !

Deze risicoanalyses van transport van gevangenen gebeurt zowel op het niveau van justitie als federale politie. Het feit dat betrokkene diende vervoerd te worden met een gewone combi leert ons dat hij de laagste veiligheidsklasse kreeg !

Uit het profiel van de verdachte had echter moeten blijken dat hij de hoogste veiligheidsklasse moest krijgen.

Het is bovendien niet de eerste keer dat het VSOA Politie bij de officiële instanties ernstige veiligheidsrisico’s signaleert. Veelal worden deze meldingen niet ernstig genomen, worden ze geminimaliseerd en worden soms zelfs onder de mat geveegd !

De betrokken overheden dienen bovendien te beseffen dat wanneer een politieman in dergelijke omstandigheden gewond geraakt, de overheid op zijn minst een gedeelde verantwoordelijkheid draagt voor deze verwondingen wegens nalatigheid.

Het VSOA Politie zal veiligheidsrisico’s blijven signaleren tot de overheid hun politiek van koers wijzigt. Wij zullen het vooral niet dulden dat veiligheidsrisico’s onder de mat worden geveegd en telkens de kleine garnaal met de vinger wordt gewezen wanneer het verkeerd loopt.

Vincent Gilles – Nationaal Voorzitter +32475304864

Vincent Houssin – Nationaal Ondervoorzitter +32485184952

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..