Ontsnapping uit Brussels Justitiepaleis : Na decennia van geklungel op Justitie tracht men de zwarte piet door te schuiven naar de politie

Zaventem, 06/08/2009

ONTSNAPPING UIT HET BRUSSELSE JUSTITIEPALEIS

NA DECENNIA VAN GEKLUNGEL OP JUSTITIE TRACHT MEN DE ZWARTE PIET DOOR TE SCHUIVEN NAAR DE POLITIE

VSOA Politie wenst haar verontwaardiging tot uiting te brengen met betrekking tot het feit dat de Minister van Justitie de zwarte piet tracht door te schuiven naar de politie in verband met de ontsnapping van de drie gangsters uit het justitiepaleis van Brussel.

Het zou maar wat logisch zijn dat de verantwoordelijken voor een gerechtelijk dossier (parketmagistraten, onderzoeksrechters), op basis van alle elementen m.b.t. het dossier en de personen die er het voorwerp van uitmaken, de enigen zijn die een juiste inschatting kunnen maken omtrent de gevaarlijksheidsgraad van verdachten of gedetineerden die voor een rechtsinstantie dienen te verschijnen en het daaraan gekoppelde risico op ontsnapping.

Vandaag stellen we vast dat deze evaluatie voor een groot stuk berust bij politiediensten die vaak niet eens de betrokken criminelen kennen, omdat zij niet betrokken zijn in het dossier, doch enkel gevat worden omdat iemand opgesloten zit in een gevangenis dat zich binnen hun omschrijving situeert.

Decennia lang en dit over alle partijgrenzen heen, heeft de politiek het justitieel apparaat laten verloederen en dit zowel structureel, organisatorisch als infrastructureel. Minister na Minister gebeurde er ………niets of zeer weinig, werden projecten verwezen naar werkgroepen, werden tal van studies gemaakt over zowat alles en nog wat m.b.t. de justitie, holde men achter de feiten aan en werden vooral ronkende verklaringen afgelegd en aankondigingen gedaan wanneer er zich weer een of andere miskleun voordeed binnen justitie.

VSOA Politie vindt het schandalig dat de politie vandaag (weeral) als bliksemafleider moet fungeren voor het jarenlange gebrek aan politieke moed en visie ten aanzien van de justitie en aanvaardt niet langer dat de politie als kop van jut moet fungeren is wanneer het continu falen van het justitieel beleid in dit land door de politiek moet goedgepraat worden.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..