Onze voorspelling komt uit : Toelagen en vergoedingen in gevaar !

art2


Zaventem, 10 oktober 2014


In het regeerakkoord kunnen we letterlijk het volgende lezen :

“Het statuut van het politiepersoneel wordt vereenvoudigd en gemoderniseerd met het oog op de operationaliteit van de dienst.”

“Het aantal toelagen en vergoedingen zal worden vereenvoudigd en binnen gesloten enveloppe evolueren tot een moderne en functionele verloningsregeling, waarbij voornamelijk de mate van verantwoordelijkheid één van de bepalende elementen is.”

Een vlugge verstaander zal inderdaad kunnen lezen dat ze de toelagen en vergoedingen opnieuw wil verdelen, onder de noemer “functionele verloning”. Reeds nu wordt er gesteld dat “voornamelijk de mate van verantwoordelijkheid” één van de bepalende elementen zal zijn. Blijkbaar is de operationaliteit maar een bijkomstigheid.

Maw … zijn er nu reeds een aantal salonflikken – die zich nu plotseling zeer belangrijk gaan voelen – aan het azen op de toelagen en vergoedingen van de collega’s die operationele functies uitoefenen (in de brede zin van het woord). Toelagen die onder meer worden toegekend om zich dag en nacht in te zetten, onregelmatige diensten uit te voeren, werkelijke onderzoekskosten te compenseren en om blootgesteld te worden aan de dagdagelijkse risico’s…

In het verleden heeft het VSOA-Politie als enige organisatie reeds een NIET-AKKOORD gegeven op het principe van de functionele verloning. Juist omdat wij vreesden dat men het operationele werk op die manier zou onderwaarderen. Ook nu zal het VSOA-Politie NIET AKKOORD gaan wanneer de echte operationelen de rekening dienen te betalen van een klein clubje welke reeds jaren droomt van een functionele verloning.

Vincent Gilles Vincent Houssin
Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..