Open-VLD voorzitter Gwendolyn RUTTEN op stage bij VSOA-Politie

gwendolyn-rutten
Zaventem, 06 september 2013

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten liep op 5 september een dag mee met het VSOA Politie.  De bezoeken maken deel uit van de zogenaamde zomerstages.  De betrokken mandatarissen scholen zich bij in voor hen minder vertrouwde sectoren. De bedoeling was dan ook om enkele  knelpunten van de sector uit te leggen.
Gezien de beperking in tijd hebben wij ons beperkt tot enkele topics : de politieopleiding, geweld tegen politie, en het gebrek aan capaciteit en middelen.  Daarom trokken wij naar de Politieschool in Vlaams-Brabant en bezochten we de verkeerspost Bertem.
Later wordt een nieuwe afspraak vastgelegd om verder in te gaan op een aantal onderwerpen van ons memorandum.
In de Politieschool PIVO werd er verder op de onderwerpen rekrutering, de toekomstige vernieuwde basisopleiding en de stage ingegaan.  De gedrevenheid en betrokkenheid van de Directeur Marc Dillen is niemand ontgaan.  Na uiteenlopende contacten met aspiranten krijgt het politiewerk een menselijk gelaat bij een emotioneel moment voor de gedenkcollage van de betreurde collega Kitty VAN NIEUWENHUYSEN.
Op de terugweg maken we dus een stop bij de verkeerspost van de Federale Wegpolitie te BERTEM. Daar getuigen de slachtoffers van de moordpoging voor het koninklijk paleis over de financiële ellende die deze tragische gebeurtenis veroorzaakte, waarbij sommigen zelfs deurwaarders over de vloer kregen.  Ook hier worden de ogen van Gwendoline Rutten  geopend en ziet ze onmiddellijk enkele ernstige hiaten in de huidige wetgeving. Wij hebben haar er nog aan herinnerd dat de beloften van de Minister van Binnenlandse zaken, maar ook deze van Justitie om het geweld krachtdadig aan te pakken, dringend concreet dienen te worden.
Een uitbereiding van de terugbetaling van medische kosten bij arbeidsongevallen, zullen hopelijk een plaats vinden in projecten die binnen het handbereik liggen van vooraanstaande politici.

Naast het aanhoren van de trieste gevolgen van geweld tegen politiemensen, heeft ze ook geluisterd naar het schrijnend tekort aan effectieven bij de Federale Wegpolitie (voor BRABANT alleen 30 voltijdsen tekort). Ze stond bovendien verstomd over het tekort aan materiële middelen, de gebrekkige aanpak om de verkeersongevallen snel en veilig te kunnen signaleren en het snel terug vrij maken van de autosnelweg.  De verantwoordelijkheid van de wegbeheerder (de gewesten) kwam tijdens de discussie naar voor.  Een voorbeeld zou kunnen genomen worden aan het buitenland, waarbij de wegbeheerder  wel degelijk zorgt voor de signalisatie  (zelfs vooraleer de politie ter plaatse is, zodat deze in veilige omstandigheden hun vaststellingen kunnen uitvoeren) en het veilig maken voor zowel de weggebruikers als de hulpdiensten.

We zijn verheugd over de interesse die de voorzitster  Gwendolyn RUTTEN, toont in de politie.  Wij hopen dan ook dat de boodschap zal overgebracht worden aan de bevoegde mandatarissen en kijken uit naar de eerste initiatieven en een nieuwe ontmoeting mbt onze voorstellen in het memorandum.

Vincent Gilles                               Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..