Opgelet voor de institutionele uitschuiver

Brussel, 05/02/2008 – Persmededeling

Opgelet voor de institutionele uitschuiver!!!

Als gevolg van de recente politieke debatten die gevoerd worden betreffende de staatshervorming, spreekt het VSOA – Politie zijn bezorgdheid uit wat betreft de toekomst van de politiediensten. Inderdaad, in 1998 werden door de “octopus” akkoorden de nieuwe kaders van de politiediensten gedefinieerd en werd geopteerd voor een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus! Tien jaar later worden, in een nieuwe “octopus”, de staatshervorming en de eventuele transfers van bevoegdheden naar de gewesten besproken. Hardnekkige geruchten maken vandaag gewag van de eventuele transfer van Justitie en Politie naar de Gewesten.

Terwijl de gevolgen van de huidige hervorming zich nog steeds laten gevoelen en er heel wat statutaire problemen blijven bestaan, lijkt het ons niet opportuun zich in te schrijven in een nieuwe hervorming van de politiediensten, die ongetwijfeld een belangrijke impact zal hebben op de statuten. De psychologische schok onder de politiemensen zal ongetwijfeld catastrofaal zijn. Sommigen zijn nu nog niet bekomen van de gevolgen van de actuele hervorming!!! Bovendien zou de motivatie van onze collega’s eens te meer gevoelig aan het wankelen gebracht worden en de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger er onder lijden. Nu al zijn wij ervan overtuigd dat een tweede hervorming niet zal gesteund worden door de politiesyndicaten!

Het VSOA – Politie is er zich echter bewust van dat de kwaliteit van de diensverlening aan de burger verbeterd zou moeten worden en dat er, om dit te verwezenlijken, structurele aanpassingen nodig zouden zijn. Wij denken met name aan de inkrimping van het aantal politiezones. Dit zou toelaten om de middelen te rationaliseren, zowel wat betreft het aantal manschappen als in materieel en zo de werkingskost aanzienlijk te verminderen. Momenteel zijn er 54 politiezones die functioneren met een bezetting gelijk of lager dan 75 personeelsleden en 61 politiezones met een bezetting tussen 76 en 150 personeelsleden! Krankzinnig!!! Uit welingelichte en toegestane bron blijkt dat een politiezone maar operationeel en financieel leefbaar zou zijn vanaf 150 personeelsleden. Dit komt neer op een herleiding van het aantal politiezones tot 81! Deze herleiding zou ontegensprekelijk een positieve impact hebben op sociaal gebied in het algemeen.

Ander voorbeeld van verspilling: het BHG (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) telt 6 politiezones hoewel het sociologisch, morfologisch en economisch beschouwd zou dienen te worden als een grote stad zoals Luik, Charleroi, Antwerpen en Gent. De criteria die de KUL norm – operationele en vooral budgettaire norm – bepalen dienen herzien te worden.

Moest zich tijdens de volgende maanden een nieuwe hervorming aankondigen, verbergen wij niet dat wij bezorgd en ontsteld zijn.

Het VSOA – Politie blijft op haar hoede wat betreft de evolutie van dit dossier en zal desnoods niet nalaten om haar verantwoordelijkheden op te nemen in eerbied met de democratische rechten.

Alain YSEBAERT
Nationaal Ondervoorzitter
VSOA – Politie
Gsm 0585534158

Vertaling: Marc Tielemans

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..