Opnieuw een collega vermoord door een gangster

art3
Wij hebben kennis genomen van het feit dat een collega werd gedood in de zone Aarlen tijdens de uitoefening van zijn functie. Volgens wij vernemen werd de collega opzettelijk omver gereden tijdens een controle van een verdacht voertuig. De bestuurder van het voertuig dewelke werd nagereden, aarzelde niet om in te rijden op collega’s dewelke een versperring aan het opzetten waren. (verdere details zijn ons voorlopig niet gekend).

Wij stellen nogmaals een nieuw feit van grove geweldpleging tegenover de politie vast. Bovendien staat een geweldpleging tegenover de politie gelijk met een geweldpleging ten opzichte van onze maatschappij.

Het is duidelijk dat in het verleden veel te veel werd aangenomen dat geweld tegenover politie inherent aan de functie was.

Straf om nog maar eens te moeten vaststellen dat dergelijk geweld steeds terug keert en driester wordt. Deze moord heeft dan ook dramatische gevolgen voor de familie van onze collega dewelke werd vermoord met een voertuig die als wapen wordt gebruikt, alsook voor de functie van politieambtenaar zelf.

Wij willen er nogmaals aan herinneren dat het VSOA Politie reeds in het verleden een project heeft ingediend om op basis van een globale aanpak het geweld tegen politieambtenaren in de dijken.

Het is dan ook hoog tijd dat er krachtige maatregelen worden genomen om dit soort misdaden te voorkomen en potentiële daders af te schrikken.

Onze gedachten gaan op dit moment volledig naar de familie van onze collega.

Vincent GILLES Vincent HOUSSIN

Président National Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..