Opnieuw politiemensen gewond bij actie in Houthalen. VSOA Politie roept beide Ministers op (Binnenlandse zaken en Justitie) om minder te beloven maar nu echt snel werk te maken van concrete maatregelen !

politie2
Zaventem, 12 oktober 2013

Met verbijstering nemen wij kennis van de feiten in Houthalen-Helchteren waarbij tijdens de utvoering van een bevel tot gevangenneming, een tiental politiemensen werden verwond, waarbij één zelfs zwaar werd verwond.

Wijk Meulenberg : resultaat van een geitenwollensokkenbeleid

Reeds meer dan 10 jaar weet men dat de wijk Meulenberg een NO GO zone is waar de criminelen de macht over de straat hebben overgenomen.  Het is zelfs zo dat de politiemensen geen enkele patrouille op initiatief meer durven uit te voeren  in deze wijk.  Tijdens de opgelegde patrouilles en controles wordt er dan ook, terecht, gevreesd voor eigen veiligheid.  Is het nog wel verantwoord om één enkele patrouille naar deze wijk te sturen ?  En wie draagt de verantwoordelijkheid ?

Het is dan ook duidelijk dat men deze zware criminelen en jongeren die zich aansluiten bij dergelijk krapuul, niet zal kunnen overtuigen door middel van “straathoekwerk, gemeenschapswachten, buurthuizen en jeugdwelzijnswerk”.

Hoe lang zullen politici en parketten het nog aanvaarden dat criminelen baas spelen over de straat en volledige wijken ?

“Toch wil ik de politiediensten feliciteren met de grootscheepse interventie, waarbij uiteindelijk vijf verdachten gearresteerd zijn”, zei burgemeester Alain Yzermans (sp.a)”.

Mochten de beleidsverantwoordelijken de situatie niet zolang laten aanslepen dan zou men dergelijke “grootscheepse interventie” niet hoeven uit te voeren.

De enige methode die nu nog rest om het tij te kunnen keren is deze wijk op te kuisen !

Politie is duidelijk niet voorbereid op dergelijke situaties.

Een eerste poging tot arrestatie diende uitgevoerd te worden door 3 ploegen (6 politiemensen).  Het toeval wou dat er een achttal mensen een training “AMOK” aan het volgen waren. Op initiatief, na de radioberichtgeving gehoord te hebben, – daar men er zich van bewust was dat deze 3 ploegen een dergelijke situatie in deze wijk absoluut niet zou aankunnen – hebben zij versterking aangeboden.

Deze situatie is voor ons dan ook het zoveelste bewijs dat in dergelijke situaties de politie qua middelen en capaciteit niet voorbereid is.  Zo hebben wij ook voor de AMOK situaties al meermaals gewaarschuwd dat het ooit volledig verkeerd zal aflopen….

Zelfs met deze versterking liep de situatie niet goed af.  De verdachte kon ontsnappen nadat hij geboeid was en de 15 tal politiemensen dienden zich terug te trekken nadat zij slaag kregen van familieleden van de betrokkene en een aantal buren en sympathisanten…
Resultaat van de actie : verschillende lichtgewonden bij de politie.

In de loop van de avond werd het provinciaal interventieplan dan maar afgekondigd.  Ook daar liep de situatie volledig uit de hand, combi’s werden bekogeld met stenen, er werd opzettelijk ingereden op de politie (wat een duidelijke POGING DOODSLAG betekent), verschillende collega’s werden verwond waaronder één zwaar gewond.

Deze actie was ons inzien dan ook onvoldoende voorbereid. De middelen die werden ingezet waren duidelijk onvoldoende ! Zo’n tachtigtal agenten stonden tegenover een paar honderd criminelen …

Wie zal de verantwoordelijkheid op zich nemen ?

Globaal plan geweld tegen politie

Wanneer men de persberichten er op na leest, gaat er geen week voorbij of er wordt een collega verwond tijdens een interventie. Recente  vonnissen spreken zelfs nog van geweld tegen politie, “inherent aan de functie” ….
Ondertussen komen de bevoegde Ministers hun beloften niet na.

– Herinner u, beide Ministers hebben beloofd om het geweld tegen de politie zwaar aan te pakken en dit als één van hun prioriteiten uit te werken….

– Herinner u dat vorig jaar september er werkgroepen op het niveau van Binnenlandse Zaken en Justitie in plaats werden gesteld om concrete maatregelen uit te werken, weliswaar onder druk van een stakingsaanzegging ….

Welnu van deze beloften is tot op heden weinig in huis gekomen … de stuurgroep is al meer dan een jaar niet meer samengekomen, verschillende werkgroepen lagen na enkele vergaderingen opnieuw stil, kabinetten van beide Ministers zijn in slaap gevallen, vanuit justitie is het windstil omtrent een omzendbrief van het College van Procureurs-Generaal, vanuit Binnenlandse zaken worden er veel maatregelen beloofd maar weinig concreet uitgevoerd ,enz ….

Het VSOA Politie is het dan ook kotsbeu dat men de politiemensen vele beloftes voorschotelt maar hun beloftes niet nakomt.  Of is dit inherent aan de functie van een politicus ?

Het VSOA Politie is het ook kotsbeu dat men tijdens studiedagen de “goed nieuws show” komt brengen en men aan de aanwezigen komt vertellen hoe “concreet” men wel de agressie tegenover politiediensten aanpakt …terwijl er in de praktijk niets van in huis komt.

Wij plannen dan ook op korte termijn een actie om ons ongenoegen aan de politieke verantwoordelijken en de magistratuur te laten kennen.
Mevrouw de Minister van Binnenlandse zaken, Mevrouw de Minister van Justitie, op wat wachten jullie ? Is het wachten tot er opnieuw een dode valt bij de Politie ? En wie gaat dan de verantwoordelijkheid dragen ?
Vincent Gilles                               Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..