Oproep voor een boeteloze week : Waarover gaat het ?

art


Zaventem, 28 september 2014

Het gemeenschappelijk vakbondsfront roept alle personeelsleden op om deel te nemen aan de “boeteloze week”. Dit kadert in de stakingsaanzegging die werd ingediend door de vier representatieve vakbonden, naar aanleiding van het uitblijven van een concrete oplossing voor het pensioendossier. Het gaat eveneens over een bescherming van ons statuut “tout court”, waaronder de vergoedingen voor de onregelmatige prestaties.

De stakingsaanzegging specifieert dat de staking allerhande vormen kan aannemen. Na een massale betoging, een algemene stakingsdag, is het tijd voor een volgende actie.

Waarover gaat het ?

Wij roepen op om gedurende 1 week van 30 september tot en met 7 oktober eerder verkeersopvoedkundig en minder repressief op te treden, dit kan perfect met een verbale – of een “gecontroleerde” opmerking.

In het VTM-Nieuws lieten de korpschef reeds weten dat ze begrip hebben voor de actie, maar vragen de agenten dat de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt.

Ook wij hebben reeds laten weten dat het over overtredingen gaat waar het appreciatierecht kan toegepast worden. Uiteraard dient er nog steeds verbaliseerd worden voor overtredingen die echt niet door de beugel kunnen zoals roekeloos rijgedrag, niet verzekerden, strafbare alcoholintoxicatie, enz …

Met andere woorden : op die manier brengen we de verkeersveiligheid niet in het gedrang, maar zal de staatskas wat minder gevuld worden.

Bijkomend geeft het aan onze mensen de gelegenheid om uit te leggen aan de burger waarvoor de polivan 2001 en 2012 niet verbreekt. Daarbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat men hier over een zeer specifiek beroep spreekt, die niet zonder vele gevaren en moeilijkheden gepaard gaat. Niet onbelangrijk is dat dit laatste tijdens ons onderhoud met de Minister van Pensioenen en de twee formateurs werd erkend.

Volgende acties worden gepland

Behalve deze actie zullen er tevens her en der nog enkele onaangekondigde acties opduiken.

Indien men na deze actie nog steeds geen concreet signaal geeft dat er een oplossing komt zullen er opnieuw acties worden aangekondigd.

Zo vernemen we via de media dat er op datum 10 oktober een flitsmarathon wordt gepland. De overheid brengt ons op ideeën, want deze taken behoren niet tot de wettelijke voorziene minimumdienst.

Wij rekenen er op dat de leden massaal deelnemen op een verantwoorde manier.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..