Overdracht verloven 2020

20.11.2020

VSOA Politie heeft de overheid gevraagd om dringend werk te maken van de publicatie van de omzendbrief m.b.t. de overdracht van verloven van 2020 en de toekenning van sommige verloven in 2021. Wij gaven in ieder geval al een positief advies op onderstaande tekst:

Gelet op de uitzonderlijke maatregelen veroorzaakt door de coronacrisis COVID-19 en de impact die deze maatregelen hebben op de politiediensten (o.a. verhoogde inzet van politie voor controle op de uitvoering van de door de regering genomen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken), en rekening houdend met het feit dat ook in 2021 deze crisis COVID-19 een serieuze impact zal hebben op de werking van de politiediensten, kan het niet genomen vakantieverlof van 2020 voor alle personeelsleden van de politiediensten worden genomen t.e.m. 31 december 2021.

In 2021 vallen er drie wettelijke feestdagen (1 mei, 15 augustus en 25 december) en één reglementaire feestdag (26 december) op een zaterdag of een zondag. De personeelsleden hebben dus recht op vier vervangende verlofdagen. Er zijn in 2021 twee opties voor eventuele brugdagen: vrijdag 14 mei en vrijdag 12 november 2021. Voorstel is om twee brugdagen, voor alle personeelsleden van de politiediensten, vast te leggen op 14 mei en 12 november 2021 en om de twee resterende dagen toe te voegen aan de verloffiche. Deze twee dagen kunnen genomen worden onder dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse vakantieverloven.

(Bron: DGR)

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..