03.03.2020

Overleg met de minister van Binnenlandse Zaken. Bijkomende aanwervingen!

Overleg met de minister van Binnenlandse Zaken. Bijkomende aanwervingen!

Vandaag vond het overleg plaats met de minister van Binnenlandse Zaken m.b.t. de problematiek van de luchtvaartpolitie. Dit overleg vond plaats in het bijzijn van zijn kabinetschef en medewerkers, alsook de CG, DGA en het commando LPA.

Dit overleg bracht niet alleen oplossingen m.b.t de problematiek van de luchtvaartpolitie, maar eveneens voor de federale politie en de geïntegreerde politie.

De minister heeft volgende engagementen genomen:

  • Dit jaar worden er 1.400 inspecteurs aangeworven (i.p.v. de structureel voorziene 800).
  • Van deze 1.400 worden de eerste 400 aspiranten voorzien voor een rechtstreekse aanwerving voor de federale politie.
  • Van deze extra aanwervingen zullen er sowieso 100 (gespreid in verschillende groepen) worden voorzien voor de luchtvaartpolitie van Zaventem.
  • Er komt een regelmatige monitoring op het niveau van CG, om samen met de sociale partners er op toe te zien dat:
    1) het aantal aanwervingen werkelijk wordt gehaald.
    2) Deze bijkomende Inspecteurs billijk zullen worden verdeeld tussen de eenheden waar de nood het hoogst is.

Wij zijn verheugd met deze engagementen en inspanningen van de minister.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle