Overleg met de premier, de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie

17.11.2022

Deze morgen werden de representatieve vakorganisaties uitgenodigd voor een overleg met de premier, de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie. Het overleg vond plaats in het kader van de dramatische gebeurtenissen van afgelopen donderdag in Schaarbeek

Het volgende werd overeengekomen:

  • Een “echte nultolerantie voor geweld tegen politie”; alle feiten krijgen een gerechtelijk vervolg.
  • De minister van Justitie erkent dat weerspannigheid met arbeidsongeschiktheid tot gevolg vervolgd moet worden. Dit in tegenstelling tot bv. de feiten in Waregem die afgelopen zaterdag in het nieuws kwamen, waar de minister beweerde dat het hier om een banaal arbeidsongeval ging.
  • Verbeteren van de databank van justitie m.b.t. de cijfers van geweld tegen politie. (politie registreert +/- 8000 feiten/jaar, justitie registreert +/-1.000 feiten/jaar)
  • De minister gaat een apart wetsontwerp (cfr. het seksueel strafrecht) indienen om het luik geweld tegen politie (en andere hulpverleners) versneld in te voeren, en niet te wachten op het vernieuwde strafwetboek.
  • Andere feiten van geweld tegen politie zoals weerspannigheid worden zwaar onderschat, zeker wanneer er gewonden vallen. Zowel ongewapende als gewapende weerspannigheid zullen vervolg worden. De minister van Justitie gaat het College van procureurs-generaal overtuigen om deze feiten ook gerechtelijk te vervolgen.
  • De aanstelling van een referentiemagistraat per gerechtelijk arrondissement voor feiten van geweld tegen politie.

Ook werd er kort gesproken, los van geweld tegen politie, over het niet uitvoeren van het loonakkoord en de NAVAP-regeling zoals afgesproken.

Na de manifestatie van 28 november 2022 worden wij opnieuw ontvangen door de premier die dan concrete voorstellen zal voorleggen.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..