Overlegvergadering met DGA naar aanleiding stakingsactie SPN

Brussel, 06/01/2009

Geachte Collega’s,

Zoals U reeds vernomen had heeft de CG en DGA op de stakingsdag 16.12.2008 de vakbonden gehoord te Antwerpen en ging men naar een oplossing zoeken.

Op 06 januari 2009 te 14.00 uur is de overlegvergadering te Brussel doorgegaan. Op de vergadering werd er door de DGA volgende zaken voorgesteld:

* Voor de bezetting officieren te Antwerpen zal er een einde gesteld worden aan de afdeling van een Cp. De Cp die binnenkort de eenheid verlaat zal vervangen worden via mobiliteit en er zal tevens een plaats voor een aspirant-officier worden opengesteld. Voor Luik zal er eveneens een plaats aangeboden worden voor een aspirant-officier.

* Voor de personeelsbezetting zullen de 5 collega’s die afgedeeld zijn binnen de verschillende secties SPN herplaatst worden in de door hen respectievelijk ingenomen plaatsen en zullen ze de functionele opleiding kunnen aanvatten.
De 3 collega’s die zich in de wervingsreserve bevinden naar aanleiding van de laatste mobiliteitsfase zullen herplaatst worden met de zelfde modaliteiten.
Er gaan vacante plaatsen aan de binnenkort afstuderende inspecteurs worden aangeboden ion volgende verdeling:
SPN Antwerpen 3, SPN Oostende 3, SPN Gent 4, SPN Zeebrugge 7 en SPN Luik 2.

* DGA engageert zich voor alle directies en diensten van de algemene directie om naar beste vermogen en op basis van de budgettaire mogelijkheden in vervanging te voorzien voor de natuurlijke afvloeiingen.

* Er wordt een minimum bedrag voorop gesteld voor het budget SPN van 3.558.906 € en een bijkomend bedrag van 76.000 € komende van het MIK. Er is een stijging bekomen van 600.000€.

Door de succesvolle actie zijn er toch mooie zaken bekomen en wordt de scheepvaartpolitie terug wat werkbaarder. We moeten het geheel echter goed opvolgen en erop toezien dat de bekomen zaken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Via deze weg wens ik iedereen te bedanken die meegewerkt heeft aan de prachtige actie met een positief resultaat.

Patrick VAN DEN SANDE
Afgevaardigde SPN

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..