Pensioen : laten we nog wat geduld hebben !

art1

In onze vorige mededeling hebben wij u geïnformeerd over de situatie op datum van 31 januari.

Wij herhalen nogmaals :  het Comité A (op niveau van de Eerste Minister) is het enige discussieplatform betreffende de pensioenen. Maar gelukkig hebben we daar een technieker zitten, wat ons toeliet reeds heel vroeg (half december) aan de alarmbel te trekken, lang voor onze partners (die door ons werden ingelicht) en onze opwinding heeft een vrijstelling (leeftijd en duur) opgeleverd voor de geïntegreerde politie.

Echter, tussen de wettekst en de toelichting van de wet zijn er tegenstrijdigheden en een gebrek aan duidelijkheid.  Het criterium dat dient voor de vrijstelling (preferentiële leeftijd) leidt tot problemen omdat de personeelsleden van het officierenkader van de ex-gemeentepolitie en de ex-gerechtelijke politie zouden zijn uitgesloten.  Alle andere leden van het operationeel kader, alsook de ex-militairen in het Calog zijn gevrijwaard.

Ook zijn we erin geslaagd om onze partners te overtuigen om ons te steunen bij een voorstel tot oplossing welke op dinsdag 31 januari werd overhandigd aan de Minister van Binnenlandse Zaken.  Deze tekst is hierbij gevoegd maar is enkel beschikbaar in het Frans (klik hier).

De minister geeft er de voorkeur aan om een eigen alternatief te ontwikkelen. Het is duidelijk dat ze dit met hand en tand verdedigt ten opzichte van haar regeringspartners. Zij die het RTBF nieuws gezien hebben op vrijdag 10 februari hebben duidelijk de tegenstelling tussen haar en de minister van pensioenen gezien.

Sedert maandag 6 februari hebben de zaken een nieuwe wending gekregen toen bleek dat de hervorming van het pensioenstelsel niet de verwachtte besparingen zouden opbrengen die men had verwacht.

En vanaf woensdag 8 februari stellen we vast dat de onderhandelingen in het comité A overgaan in een loopgravenoorlog… door de acties van de brandweerlui die roet in het eten gooit. Hieromtrent heb ik niet de intentie om te oordelen over de gegrondheid van hun acties. Maar de timing en de wijze van deze actie blijken zeer schadelijk voor de belangen van alle personeelsleden van de overheidsdiensten, en die van de sector politie in het bijzonder. Wij hebben een andere opvatting inzake solidariteit en de acties die wij ondernemen hebben geen negatieve invloed op de belangen van de andere categorieën.

Hoe dan ook, we hadden een vergadering van het comité A moeten hebben op donderdag 9 februari in de namiddag doch deze werd tot tweemaal toe uitgesteld om uiteindelijk te worden geannuleerd op vrijdag 10 februari.  De vergadering zal vermoedelijk plaatsvinden op dinsdag 14 februari in de namiddag, misschien …

We moeten dus wachten tot na deze vergadering om u gerust te kunnen stellen, of om een nieuwe strategie te overwegen (het nationaal comité zal de kwestie bespreken op donderdag 16 februari).
Vincent Gilles

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..