Pensioen : Stand van zaken na 10 dagen zonder nieuws !

art2


Zaventem, 4 december 2014

Wat kunnen wij jullie over dit zeer belangrijk dossier vertellen sinds onze laatste mededeling van 21 november?

NIETS !

Integendeel, er circuleren de gekste geruchten :

• Geheime onderhandelingen zouden plaatsvinden : dit is niet waar. Enkel bilaterale gesprekken (tussen Binnenlandse zaken en elke vakbond apart) hebben plaatsgevonden met de bedoeling om de geblokkeerde onderhandelingen van 20/11 terug op gang te trekken ;

• Mirakeloplossingen zouden op tafel liggen : dit is niet waar. Er is een zeer kleine opening maar we zijn nog heel ver van een herstel van de ontnomen rechten en van een ad hoc oplossing voor de officieren ;

• Eén vakbond zou tekenen : dit horen wij steeds bij krachtmetingen zoals deze ;

• ……

Aangezien we de voorbije tien dagen nog altijd niets gehoord hebben van de overheid, verwijzen wij dus naar onze mededeling van 21/11. Alles wat er niet instaat, bestaat niet.

Blijkbaar zijn er ook geruchten dat de agenten van politie niet betrokken zouden zijn bij deze strijd maar dit is helaas niet zo. Zij zijn wel degelijk betrokken partij daar zij ook deel uitmaken van het operationeel kader van de politie en het is onze taak deze belangen te verdedigen.

We moeten echter zeer alert blijven daar we reeds op informele en formele manier vernomen hebben dat « de politie als testcase dient voor al de rest ».

Vincent Gilles Vincent Houssin
Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..